QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Nếu chúng ta chưa thấy hết sự khác biệt về kết cấu, bí quyết áp dụng, vết hiện nay nhận ra giữa thì vượt khứ đọng đơn với vượt khứ đọng tiếp diễn. Vậy thì nên thuộc 4Life English Center (sydneyowenson.com) so sánh tức thì dưới nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

*
thì vượt khứ solo và vượt khđọng tiếp diễn
1. Công thức của thì vượt khđọng đơn và thừa khứ tiếp nối 2. Cách sử dụng thì quá khđọng đơn và vượt khđọng tiếp nối 3. bài tập về thì quá khứ đối chọi với thừa khứ tiếp nối

1. Công thức của thì thừa khứ đọng đối kháng cùng vượt khứ đọng tiếp diễn

1.1. Công thức thì thừa khứ đọng đơn

Tobe:

Công thức: S+Was/Were + Adj/ Noun

Ví dụ:

She was a charming actressThey were renowned scientists

Verbs:

Công thức: S+V thừa khứ

Ví dụ:

I started studying English when I was 6 years oldThey invented the light bulb on their own

1.2. Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Công thức chung: S+Was/Were+V-ing

Ví dụ:

I was playing sports when my mom came homeShe was reading at this time last night

2. Cách sử dụng thì thừa khđọng đối chọi cùng quá khứ đọng tiếp diễn

2.1. Cách sử dụng thì quá khứ đơn

1. Diễn đạt một hành động xảy ra với xong xuôi hoàn toàn vào thừa khứ

Ví dụ: Dickens wrote Oliver Twist

2. Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong vượt khứ

Ví dụ: She came home, switched on the computer & checked her e-mails.

Bạn đang xem: Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

3. Được áp dụng vào một trong những công thức sau:

I used to lớn ridebicycle lớn school (kiến thức vào vượt khứ)If I were you,I wouldn’t get engaged to lớn him (Câu ĐK nhiều loại II)I was eating dinner when she came

4. Signal Words:

Last night/ year/month; yesterdayin 1999…2 years ago

2.2. Cách dùng thì thừa khđọng tiếp diễn

1. Diễn đạt một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm trong thừa khứ

Ví dụ: What were you doing at 8:30 last night?

2. Diễn đạt nhì hành vi xẩy ra song tuy nhiên nhau vào vượt khứ

Ví dụ: While my dad was reading a magazine, my mum was cooking dinner

3. Được thực hiện trong một số trong những cấu trúc sau

I was listening lớn the newswhen she phoned (một hành động vẫn xảy ra thì hành vi không giống chen ngang)I saw Henrywhilehe was walkingin the park

4. Signal Words:

At this time last nightat this moment last yearat 8 p.m last night; while…

3. bài tập về thì thừa khứ đơn và quá khứ đọng tiếp diễn

3.1. Những bài tập 1

Chọn đúng thì của các câu sau (quá khứ đọng solo và thừa khứ đọng tiếp diễn):

What were you doing/ did you do when I called?I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holidayAlice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.My sister was eating/ ate hamburgers every weekover last month.It rained/ was raining heavily last July.Who was she dancing/ did she dance with at the các buổi tiệc nhỏ last night?While people were talking to lớn each other, he read/ was reading his book.Did you find/ Were you finding your keys yesterday?While we were running/ ran in the park, Mary fell over.They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. yesterday.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Glacier Là Gì ? Nghĩa Của Từ Glacial Ice Trong Tiếng Việt

3.2. Những bài tập 2

Hoàn thành các câu sau thực hiện thì quá khđọng 1-1 với thừa khđọng tiếp diễn:

What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?Who/ you/ go with?Where/ you/ go?What/ you/ do/ during the day?you/ have/ a/ good/ time?How/ you/ get/ there?

3.3. Bài tập 3

Chia đúng những động trường đoản cú sau ở thì thừa khứ đọng 1-1 và quá khđọng tiếp diễn:

In my last holiday, I went to lớn Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle & my father (drink) (3) …………. some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea and his hair (be) (5) …………beautiful blaông xã. He was very tall & thin & his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………hyên ổn for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the kết thúc of my holiday when I left Hawaii I said goodbye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered him.

3.4. Đáp án

bài tập 1:

Were you doingDidn’t visitSawAteRainedDid she danceWas readingDid you findWere runningWere watching

bài tập 2:

What were your parents doing while you were going on holiday?Who did you go with?Where did you go?What were you doing during the day?Did you have a good time?How did you get there?

Bài tập 3:

WentWas swimmingWas drinkingSawWasWas beatingAskedToldStayedHad
*
các bài luyện tập về thì thừa khứ đọng đối kháng cùng thừa khđọng tiếp diễn

Sau mọi đối chiếu của 4Life English Center (sydneyowenson.com) mong muốn chúng ta đã rành mạch được thì vượt khđọng 1-1 với quá khứ tiếp diễn. Từ kia rất có thể áp dụng vào giao tiếp hàng ngày cũng như dành được công dụng cao trong số kỳ thi.

Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN