Reject Là Gì

2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 ngoại động từ3 Toán thù và tin4 Điện5 Kỹ thuật chung6 Kinch tế7 Các từ liên quan7.1 Từ đồng nghĩa7.2 Từ trái nghĩa /"ri:ʤekt/

Thông dụng

Danh từ

Vật bị loại, thiết bị bỏ đi, đồ vật không được lựa chọn Người bị loại bỏ (vào kỳ tuyển chọn quân...), fan bị đánh hỏng thirejects from an officers" training coursenhững người bị nockout ra khỏi lớp đào tạo sĩ quan lại Phế phđộ ẩm (thức nạp năng lượng hư..)export rejectsđều hàng xuất khẩu bị loại bỏ bỏ

ngoại đụng từ

Không thuận tình, sa thải, chưng quăng quật ( ai/dòng gì)lớn reject someone"s demandchưng vứt yên cầu của ai Loại ra, quăng quật ra; tấn công hỏng (thí sinh) Loại bỏ, vứt quăng quật, thải ra (mẫu gì)reject over-ripe fruitthải trừ đông đảo trái chín nẫu (khi làm mứt..) Hắt hủi; cự tuyệt; không yêu thương thương ( ai/loại gì) mê thích đángthe child was rejected by its parentsđứa bé bị cha mẹ hất hủi Từ cân hận không tiếp (ai) Mửa, ói ra

sắc thái từ

Toán thù & tin

không chấp nhậnreject characterký trường đoản cú không chấp nhận

Điện

chất phế thải

Kỹ thuật thông thường

đồ thải loại bỏSelective Reject (HDLC) (SREJ)Loại bỏ gồm chọn lựa (HDLC)Transport Bloông chồng Reject (TBR)vứt bỏ khối hận đưa download phế truất phẩmreject timbergỗ phế truất phẩm quẳng đồ thải

Kinch tế

chưng vứt bác bỏ vứt (một đề nghị) chưng quăng quật (một ý kiến đề xuất...), lắc đầu không nhận (hàng hóa) mặt hàng chưa phù hợp cách, máy phđộ ẩm, phế phđộ ẩm sản phẩm vứt đi, thiết bị thải bỏ phế phẩmreject shopsiêu thị bán đồ bán hàng phế truất thải, phế truất phẩmreject shopshop truất phế phđộ ẩm phế thảireject shopcửa hàng bán sản phẩm bán sản phẩm phế thải, truất phế phẩmreject shopsiêu thị bán sản phẩm truất phế thải lắp thêm phẩm từ chối không nhận (sản phẩm & hàng hóa..) vứt bỏ

Nguồn khác

reject : Corporateinformation

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verbburn * , cashier * , cast aside , cast off , cast out , chuông chồng , decline , deny , despise , disallow , disbelieve , disthẻ , discount , discredit , disdain , dismiss , eliminate , exclude * , give thumbs down khổng lồ , jettison , jilt , kill * , nix * , not buy , pass by , pass on , pass up , put down , rebuff , refuse , renounce , repel , reprobate , repudiate , repulse , scoff , scorn , scout , scrap , second , shed , shoot down * , shun , slough , spurn , throw away , throw out , turn down , vekhổng lồ , disacknowledge , disavow , disclalặng , disown , abjure , adjure , blackball , boycott , cancel , cashier , castaway , cast away , contemn , defy , dissent , eject , forsake , forswear , ostracize , slight , snub

Từ trái nghĩa

verbaccept , allow , approve sầu , choose , ratify , sanction
Kinch tế, Kỹ thuật chung, Thông dụng, Toán và tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa giờ đồng hồ anh, Xây dựng, năng lượng điện,