Seen có nghĩa là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Bạn đang xem: Seen có nghĩa là gì

*

seen /si:/ động tự saw/saw/, seen/seen/ Cảm Xúc, trông Cảm Xúc, quan sát cảm thấy; xem, quan gần kề, coi xétseeing is believing: trông cảm giác thì mới có thể tinI saw hyên ổn in the distance: tôi trông cảm thấy nó từ xathings seen: những đồ vật ta rất có thể quan sát cảm thấy, những đồ vật ví dụ, các vật gồm thậtbéo see things: có ảo giácworth seeing: đáng để ý xem, đọc (trang báo chí)I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday: tôi lướt web đọc báo cảm thấy nói một vệ tinch Liên-xô lại đc phóng vào vòng tiến trình hôm qua nắm rõ, phân biệtI cannot see the point: tôi không còn gọi đc điểm nàyI vì not see the advantage of doing it: tôi không hiểu biết làm như thế thì điểm mạnh nàoyou see: nhỏng anh chắc cũng gọi rõI see: tôi phát âm rồias far I can see: nlỗi tôi cố gắng hết sức để hiểu thông qua, thử dùng, sẽ quahe has seen two regimes: anh ấy sẽ sinh sống qua nhị chế độhe will never see 50 again: anh ta đã quá 50 mươiKhủng see life: đề xuất cuộc sống đời thường, lão đờibéo have sầu seen service: gồm tay nghề, trải đời (người); đã mòn, sẽ nên thực hiện các (vật) gặp, thăm; mang đến hỏi ý kiến (bác bỏ sĩ, phương tiện sư…); tiếphe refused mập see me: anh ấy khước từ ko tiếp tôican I see you on business?: tôi rất có thể gặp gỡ anh để bàn công tác không?you had better see a lawyer: anh đề nghị mang đến gặp qui định sư, anh buộc phải cho hỏi chủ ý pháp luật sư tưởng tượng, mường tượngI cannot see myself submitting such an injustice: tôi không còn hình dung rằng mình lại chịu đựng một sự bất công nhỏng vậy chịu đựng, bằng lòng, bằng lòngwe vì chưng not see being made use of: Cửa Hàng chúng tôi không chịu đựng nhằm bạn ta lợi dụng bọn chúng tôi tiễn, đưamập see somebody toàn thân home: gửi ai về nhà trợ giúpbự see someone through difficulty: cứu giúp ai quá nan giải ý niệm, cho làI see life differntly now: bây giờ tôi quan niệm cuộc sống là không giống rồimập see good béo bởi something: chỉ ra rằng yêu cầu (nên) làm cho một câu hỏi gì quan tâm, suy tính, đảm trách, phú trách, đảm bảo an toànto see to one”s business: chăm lo tới sự việc có tác dụng của tôibéo see bự it that…


Xem thêm: Giám Đốc Chiến Lược Zenith Hoa Kỳ: "Share Of Voice ( Sov Là Gì

Bài Viết: Seen tức thị gì

: lo liệu khiến cho cho…

điều tra khảo sát, nghiên giúp, chú ý, kỹ lưỡngwe must see into it: chúng ta cần đi sâu vào việc ấy cân nhắc, coi lạilet me see: nhằm tôi suy xét xem đã, nhằm tôi xem đã (đánh bài) đắt, cân cđọng đứng chú ý, trông Cảm Xúc mà lại nhằm mặcbự see somebody toàn thân struggle with difficulties: cảm thấy ai thứ lộn với nan giải nhưng cđọng đứng nhìnmập see about search, điều tra khảo sát, xem lại chăm nom, săn uống sóc, suy tính, đảm đương (bài toán gì)mập see after để mắt, săn sóc, cảnh báo tớiphệ see into khảo sát điều tra, nghiên góp, để ý kỹ lưỡng hiểu rõ đc, nhìn được rõ được thực chất (của vụ việc gì)lớn see off tiễn (ai…)lớn see somebody off at the station: ra ga tiễn ailớn see out xong xuôi, tiến hành cho thuộc, làm cho cho cùng sự mang lại thuộc, coi đến khi hết (một vsinh hoạt kịch…) tiễn (ai) ra tận cửabéo see through nhìn Cảm Xúc, nhìn được rõ thực ra (sự việc…) triển khai mang lại cùng, có tác dụng mang lại cùng cứu vớt ai thừa đc (nan giải…)Khủng see the baông xã of somebody trông ai cút khỏi mang lại rhình họa mắtbự see double (xem) doublebéo see eyes mập eye with somebody (xem) eyemập see inlớn a millstonebự see through briông xã wall tinh tế, tuyệt vời xuất chúnglớn see the light (xem) lightlớn see red (xem) redmập see something done đo lường và thống kê sự thi hành vật gìphệ see one”s way lớn (xem) wayI”ll see about tôi vẫn phú trách nát (bảo vệ an toàn) Việc ấy tôi vẫn xem xét lại vụ việc ấyseeing that xét Cảm Xúc rằngseeing that no other course is open mập us…

: xét cảm thấy rằng không tồn tại con đường làm sao không giống cho các bạn… danh từ toà giám mụcthe Holy See; the See of Rome: Toà thánh chức giám mục; quyền giám mục


Động trường đoản cú bất quy phương pháp (Base form/Past Simple/Past Participle): see / saw / seen

Tra câu | Xem báo giờ đồng hồ Anh

seen

Từ điển WordNet

n.

the seat within a bishop”s diocese where his cathedral is located

v.

perceive by sight or have the power to perceive sầu by sight

You have bự be a good observer Khủng see all the details

Can you see the bird in that tree?

He is blind–he cannot see

perceive sầu (an idea or situation) mentally; understand, realize, realise

Now I see!

I just can”t see your point

Does she realize how important this decision is?

I don”t understvà the idea

perceive sầu or be contemporaneous with; witness, find

We found Republicans winning the offices

You”ll see a lot of cheating in this school

The 1960″s saw the rebellion of the younger generation against established traditions

I want Khủng see results

imagine; conceive of; see in one”s mind; visualize, visualise, envision, project, fancy, figure, picture, image

I can”t see hyên ổn on horseback!

I can see what will happen

I can see a risk in this strategy

deem béo be; consider, reckon, view, regard

She views this quite differently from me

I consider her bự be shallow

I don”t see the situation quite as negatively as you do

get mập know or become aware of, usually accidentally; learn, hear, get word, get wind, piông chồng up, find out, get a line, discover

I learned that she has two grown-up children

I see that you have been promoted

see or watch; watch, view, catch, take in

view a show on television

This program will be seen all over the world

view an exhibition

Catch a show on Broadway

see a movie

find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; determine, bình chọn, find out, ascertain, watch, learn

I want to see whether she speaks French


See whether it works

find out if he speaks Russian

Kiểm tra whether the train leaves on time

come together; meet, run into, encounter, run across, come across

I”ll probably see you at the meeting

How nice bự see you again!

be careful or certain mập vì chưng something; make certain of something; kiểm tra, insure, see Khủng it, ensure, control, ascertain, assure

He verified that the valves were closed

See that the curtains are closed

control the chất lượng of the product

go lớn see for professional or business reasons

You should see a lawyer

We had to see a psychiatrist

go Khủng see for a social visit

I went Khủng see my friover Mary the other day

visit a place, as for entertainment; visit

We went phệ see the Eiffel Tower in the morning

take charge of or giảm giá khuyến mãi with; attend, take care, look

Could you see about lunch?

I must attkết thúc lớn this matter

She took care of this business

receive sầu as a specified guest

the doctor will see you now

The minister doesn”t see anybody before noon

date regularly; have a steady relationship with; go steady, go out, date

Did you know that she is seeing an older man?

He is dating his former wife again!

see với underst&, have sầu a good eye

The artist must first learn lớn see

deliberate or decide

See whether you can come tomorrow

let”s see–which movie should we see tonight?

observe sầu as if with an eye

The camera saw the burglary với recorded it

observe, bình chọn out, và look over carefully or inspect; examine

The customs agent examined the baggage

I must see your passport before you can enter the country

go or live through; experience, undergo, go through

We had many trials mập go through

he saw action in Viet Nam

accompany or escort; escort

I”ll see you Khủng the door

match or meet

I saw the bet of one of my fellow players

make sense of; assign a meaning lớn; interpret, construe

What message bởi you see in this letter?

How do you interpret his behavior?

English Synonym và Antonym Dictionary

sees|saw|seeing|seensyn.: observe sầu notice note peer watch remark discern

Thể Loại: Chia sẻ trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Seen Nghĩa Là Gì – Nghĩa Của Từ : Seen

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://sydneyowenson.com Seen Nghĩa Là Gì – Nghĩa Của Từ : Seen

| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |