Số hữu tỉ là số như thế nào

Có lẽ trong toán học, khi nhắc đến số hữu tỉ thì nhiều người đã thấy nó không còn quá xa lạ nữa. Bài viết dưới đây đưa ra cho bạn một số thông tin về số hữu tỉ giúp bạn trả lời câu hỏi số hữu tỉ là gì? và có thể phân biệt nó với số vô tỉ


Số Hữu Tỉ Là Gì?

Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng thương số a/b với a và b phải là các số nguyên và a khác b và b không được bằng 0. Trong toán học số hữu tỉ có thể được viết dưới dạng một số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bạn đang xem: Số hữu tỉ là số như thế nào

Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp có thể đến được và được ký hiệu là Q với Q={ a/b; a, b∈Z, b≠0}. 

Tập hợp số hữu tỉ không hoàn toàn đồng nhất với tập hợp các số được viết dưới dạng phân số q/p bởi mỗi số hữu tỉ có thể biểu diễn dưới dạng nhiều phân số khác nhau ví dụ như các phân số 1/3; 2/6; 3/9;.... đều là biểu diễn cho cùng một số hữu tỉ.

*

Tính Chất Của Số Hữu Tỉ

Khi tìm hiểu để trả lời cho câu hỏi số hữu tỉ là gì bạn cũng cần biết đến những tính chất của nó. 

Phép Nhân Số Hữu Tỉ

Phép nhân số hữu tỉ có dạng

 a/b * c/d = a*c/ b*d

Ví dụ như : 2/3 * 1/2 = 2/6

Phép Chia Số Hữu Tỉ

Phép chia số hữu tỉ có dạng 

a/ b : c/d = a*d/ b*c

Ví dụ như: 1/2: 1/3 = 3*1 / 2*1= 3/2

Giá Trị Tuyệt Đối

Ta có 

|x| = x nếu x≥0

|x| = -x nếu x

Ngược lại với số hữu tỉ, số vô tỉ được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Tập hợp số vô tỉ được kí hiệu là I và trong toán học thì số vô tỉ là số thực và không viết dưới dạng số thập phân như số hữu tỉ nghĩa là không biểu diễn dưới dạng a/b.

Tập hợp số vô tỉ không đếm được. Ví dụ về số vô tỉ là 0,1010010001000010000010000001… đây chính là dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Ngoài ra số pi hay số logarit tự nhiên e cũng là một số vô tỉ.

Xem thêm: Incoterms For New E

Số hữu tỉ và số vô tỉ khác nhau như thế nào 

Có ba sự khác nhau cơ bản giữ số hữu tỉ và số vô tỉ. Thứ nhất,số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn và còn ngược lại số vô tỉ lại là tập hợp những số thập phân vô hạn tuần hoàn. Thứ hai, số hữu tỉ là một phân số còn số vô tỉ gồm nhiều loại số khác nhau như số logarit, số pi, số thập phân vô hạn không tuần hoàn, căn bậc hai,...Thứ ba, Số hữu tỉ là một số đếm được còn số vô tỉ lại là một số không đếm được.

*

Bài Tập Về Số Hữu Tỉ Và Cách Giải 

Trong toán học, những bài tập liên quan đến số hữu tỉ có rất nhiều dạng 

Bài Tập Về So Sánh Số Hữu Tỉ Với Nhau

Với dạng bài tập này ta giải bằng cách viết hai số hữu tỉ dưới dạng hai phân số rồi ta tiến hành so sánh hai phân số đó thông qua việc áp dụng một trong các cách:

Bạn có thể đưa số hữu tỉ về các phân số sao cho chúng có cùng mẫu số dương sau đó so sánh tử số với nhau, số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

Bạn có thể so sánh số hữu tỉ đã cho với số 0, hoặc so sánh với số 1 hay với –1,…

Người làm cũng có thể dựa vào phần bù của 1 bằng cách so sánh các phần bù rồi từ đó suy ra kết quả.

Ngoài ra người làm có thể sử dụng một phân số trung gian để so sánh hoặc có thể sử dụng tính chất sau để so sánh: Nếu a, b, c ∈ Z và a

Ví dụ 

Cho hai số hữu tỉ sau x= 25/-35 và y= -444/777 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | xo so ket qua| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk