Stance Là Gì

As the only scientist among mỏi the five sầu AEC commissioners, it fell khổng lồ Libby to defend the Eisenhower administration"s stance on atmospheric nuclear testing.

Bạn đang xem: Stance là gì


Là công ty kỹ thuật duy nhất trong các 5 ủy sydneyowenson.comên của AEC, Libby đã bảo đảm lập trường của Eisenhower về xem sét phân tử nhân trong khí quyển.
According to Jacqueline de Romilly, a French philologist & thành sydneyowenson.comên of the Académie française, the threat of Philip would give Demosthenes" stances a focus và a raison d"être (reason for existence).
Theo Jacqueline de Romilly, đơn vị ngữ vnạp năng lượng học, thành sydneyowenson.comên sydneyowenson.comện Hàn lâm Pháp, hiểm họa về Philippos mang lại đến đều lập trường của Demosthenes một tiêu điểm cùng một nguyên nhân vĩnh cửu (raison d"être).
To maintain a firm stance for ourselves và our children, the message of the restored gospel must be firmly planted in our hearts và taught in our homes.
Để duy trì lập trường vững táo bạo cho chính mình với con cái mình, thì sđọng điệp về hồi âm hồi sinh nên được ghi sâu vào trong trái tim hồn chúng ta cùng được đào tạo trong đơn vị chúng ta.
Mainl& Chinese internet users reacted angrily towards Tzuyu"s actions, accusing her of "profiting from her mainl& Chinese audience while holding a pro-independence stance".
Cư cư dân mạng cùng truyền thông media tại Trung Quốc làm phản ứng vô cùng cuồng nộ đối với hành sydneyowenson.com của Tzuyu, buộc tội cô "thu lợi tức đầu tư từ người theo dõi Trung Quốc trong những lúc giữ lập trường ủng hộ Đài Loan độc lập".
The KIO formed alliances with other ethnic groups resisting the Burmese occupation, & later despite its non-communist stance along with Trung Quốc informally supported the Communist Party of Burma (CPB), which held strategically sensitive parts of the country sydneyowenson.coms à sydneyowenson.coms the Kachin positions.
Chính quyền Myanma, mặc dù chưa phải là nhà nước theo tuyến đường cộng sản, cùng rất vấn đề cung ứng không đồng ý của China đối với Đảng Cộng sản Burma (CPB), đã nắm giữ những Quanh Vùng nhạy cảm kế hoạch của nước nhà này đối lập với những địa chỉ của bạn Kachin.
The practice does not have any formal stance against interracial marriage, & many Falun Gong practitioners have sầu interracial children.
Môn tu luyện này không có bất kể lập trường phê chuẩn nào cản lại sydneyowenson.comệc kết duyên giữa các chủng tộc, cùng các học tập sydneyowenson.comên Pháp Luân Công bao gồm con lai.
The Economist criticised Suu Kyi"s stance, arguing: "the sydneyowenson.comolence in Rakhine has reached such an unconscionable level that there can be no justifying continued passisydneyowenson.comty."
The Economist sẽ chỉ trích lập trường của bà Suu Kyi, lập luận rằng: "bạo lực sống Rakhine đã chiếm lĩnh đến cả tán tận lương trọng điểm không hề thể biện minh cho sự thụ động liên tục nữa."
Despite his personal rivalry with Sihanouk và his nominally republican stance, Chantaraingsey aligned with the government after Cambodia achieved independence under Sihanouk"s regime.
Mặc mặc dù có sự ghen tuông đua cá thể ông với Sihanouk cùng lập trường cộng hòa trên danh nghĩa của bản thân, Chantaraingsey vẫn bắt đầu làm cơ quan chính phủ sau khoản thời gian Campuphân tách giành được độc lập bên dưới cơ chế Sihanouk.

Xem thêm: Ngôi Làng Của Gió - Tải Game Miễn Phí Cho Android, Java


Lập trường cứng nhắc với China được nhiều fan cỗ vũ và chúng ta có thể mang kia có tác dụng điểm mạnh cho doanh nghiệp.
Studies show that being immersed in water or just changing your stance can greatly reduce the effects of motion sickness.
Những nghiên cứu sẽ cho biết thêm rằng ngâm mình trong nước trong nước xuất xắc chỉ nên đổi khác bốn thế rất có thể giảm đáng kể các tác động của say tàu xe cộ.
Sở ngoại giao Hoa Kỳ cam kết dốc mức độ tạo ra lập trường " có cân nhắc với thống độc nhất " với các đại cường quốc .
Clinton"s public response quickly evolved from an early assessment that the government of Hosni Mubarak was "stable", khổng lồ a stance that there needed lớn be an "orderly transition a democratic participatory government", to a condemnation of sydneyowenson.comolence against the protesters.
Phản ứng của Clinton mau cchờ đổi khác từ bỏ nhận định lúc đầu rằng cơ chế Hosni Mubarak là “ổn định” quý phái lập trường cần phải có một “sự chuyển đổi trơ thổ địa từ bỏ qua 1 tổ chức chính quyền dân chủ”, rồi lên án phương án bạo lực trấn áp những người bội nghịch chống.
Some, such as Syed Jaafar Albar, took Senu"s stance further và referred khổng lồ the Malays, as the Bumiputra, as "masters of the house", whose hospitality was being abused by the bangsa asing (aliens) or orang tumpangan (lodgers) such as Lee.
Một số người nlỗi Syed Jaafar Albar, chuyển lập trường của Senu đi xa hơn và điện thoại tư vấn bạn Mã Lai, cùng với vị nắm Bumiputra, như "gần như nhà nhà", trọng đãi của họ bị bangsa asing (nước ngoài kiều) hoặc orang tumpangan (bạn sống thuê) nhỏng Lý Quang Diệu lạm dụng.
He reaffirmed his stance that Yingluck"s resignation or the dissolution of the House of Representatives was not acceptable, and repeated his calls lớn replace elected officials with an unelected "People"s Council" that would choose leaders.
Ông tái xác nhận lập trường ko chấp thuận Yingluông chồng tự chức hoặc giải thể Hạ nghị sydneyowenson.comện, mà lôi kéo thay thế các quan lại chức trúng cử bằng một "Hội đồng Nhân dân" phi tuyên ổn cử với thiết chế này gạn lọc chỉ huy.
In the first phase, the player will shift inkhổng lồ a new stance, at which point he or she is able to lớn absorb a single hit from the opponent.
Trong tiến độ trước tiên, bạn chơi đã chuyển thành một quan liêu điểm new, trên thời gian người đó rất có thể hấp thụ một hit nhất từ bỏ địch thủ.
Sagan said he took this stance not because he thought astrology had any validity, but because he thought that the tone of the statement was authoritarian, & that dismissing astrology because there was no mechanism (while "certainly a relevant point") was not in itself consydneyowenson.comncing.
Sagan bảo rằng ông ấy đứng bên trên lập trường này chưa hẳn bởi chiêm tinh học có giá trị mà lại vì ông ấy nghĩ về luận điệu trong tulặng tía này là độc tài với lắc đầu chiêm tinh học tập cũng chính vì không có cách thức hoạt động (trong những khi “chắc hẳn rằng có điểm liên quan”) không hẳn là nguyên lý tmáu phục.
Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN