Stolen là gì

stolen tức là gì, có mang, những thực hiện và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách vạc âm stolen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stolen.

Bạn đang xem: Stolen là gì


Từ điển Anh Việt

stolen

/sti:l/

* ngoại rượu cồn từ bỏ stole; stolen

đánh cắp, ăn uống trộm

đem thình lình, làm dềnh dang trộm; khéo chiếm lĩnh được (bởi mưu mô bí mật đáo...)

to lớn steal a kiss: hôn trộm

to steal away someone"s heart: khéo chiếm được cảm tình của người nào (bởi mánh lới kín đáo đáo...)

* nội hễ từ

lẻn, đi lén

khổng lồ steal out of the room: lẻn thoát khỏi phòng

to steal into lớn the house: lẻn vào trong nhà

khổng lồ steal away

lẻn, đi lén

khéo chiếm hữu được (cảm tình của ai bởi mánh khoé kín đáo...)

lớn steal by

lẻn cho cạnh, lẻn đến bên

lớn steal in

lẻn vào, lén vào

lớn steal out

lén thoát, chuồn khỏi

khổng lồ steal up

lẻn mang đến gần

khổng lồ steal someone"s thunder

phỗng tay trên ai


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự mới từng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng chất vấn.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: Cách Đổi Nút Start Win 7 - Download Thay Đổi Nút Start Trên Win 7


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang bé trỏ vào ô tìm kiếm tìm với nhằm ra khỏi.Nhập từ đề xuất kiếm tìm vào ô tìm kiếm tìm và xem những tự được gợi ý hiện ra bên dưới.lúc con trỏ đã phía bên trong ô tra cứu kiếm,thực hiện phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau kia thừa nhận (một lần nữa) giúp thấy chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú đề nghị kiếm tìm vào ô search kiếm cùng coi những trường đoản cú được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ hy vọng xem.

Xem thêm: Battle: Los Angeles The Game Review, Battle: Los Angeles (Video Game)


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa nthêm bạn sẽ không nhận thấy trường đoản cú bạn có nhu cầu tra cứu vào danh sách lưu ý,lúc ấy bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo nhằm chỉ ra từ bỏ đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*


Chuyên mục: Công Nghệ