Strings Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Strings là gì

*
*
*

strings
*

string /striɳ/ danh từ dây, băng, dải thớ (giết...); xơ (đậu...) dây đànthe strings: bọn dâyto lớn touch the strings: đánh đàn chuỗi, xâu, đoàna string of pearls: một chuỗi hạt ngọca string of onions: một xâu hànha string of horses: một đoàn ngựa bảng ghi điểm (bia) bầy ngựa thi (và một chuồng) vỉa bé dại (than) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (số nhiều) ĐK ràng buộc (dĩ nhiên kim cương biếu...)the first string quân bài chủ địa điểm lệ thuộc chínhkhổng lồ have sầu two strings khổng lồ one"s bow (xem) bowto have somebody toàn thân on a string điều khiển và tinh chỉnh được aito lớn harp on one string cứ chơi mãi một điệuto lớn pull the strings (xem) pulllớn touch a string (nghĩa bóng) chạm đến trung khu can nước ngoài cồn tự strung buộc bởi dây, treo bởi dây lên (dây đàn); căng (dây) ((thường) đụng tính từ bỏ quá khứ) làm cho căng thẳng mệt mỏi, lên dây cót (nghĩa bóng)highly strung nerves: thần tởm vượt căng thẳng tước đoạt xơ (đậu) xâu (hạt cườm...) thành chuỗi (tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đùa khăm, đùa xỏ (thông tục) lớn string someone along gạt gẫm ai nội cồn từ kéo dài ra thành dây; rã thành dây (hồ nước, keo dán giấy...) đánh mở màn (bi a, giúp thấy ai được đi trước)to string along with somebody đi với ai, theo aito string up somebody treo cổ ai
ĐK ràng buộcno stringskhông kèm điều kiện phụ
*

*

Xem thêm: Mania Là Gì - Mania In Vietnamese

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

strings

Từ điển WordNet


n.


n.

a tightly stretched cord of wire or gut, which makes sound when plucked, struck, or bowedomain authority linear sequence of symbols (characters or words or phrases)a collection of objects threaded on a single strand

v.

stretch out or arrange lượt thích a stringstring together; tie or fasten with a string

string the package

remove the stringy parts of

string beans

provide with strings

string my guitar


English Synonym và Antonym Dictionary

strings|strung|stringingsyn.: bind connect line up thread tieant.: unstring