Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

I.SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ

1.Liên kết cộng hoá trị sinh ra thân các ngulặng tử như thể nhau. Sự xuất hiện 1-1 chất

a.Sự ra đời phân tử hidro (H2)

Nguyên tử H (Z = 1) tất cả cấu hình electron là 1s1, thiếu thốn mất một electronđể có được cấu hình electron bền bỉ của khí hiếm heli là 1s2, vày vậy,mỗi nguyên ổn tử H đã góp chung 1 electron đểchế tác thành cặp electron thông thường của trong phân tử H2.

| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |