SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN

Nguyên phânGiảm phân
Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân

Xảy ra ở tế bào sinh dục cái.
Gồm 1 lần phân bào.Gồm 2 lần phân bào liên tiếp.
Có sự phân li đồng đều của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào.

Xem thêm: Cách Xác Định Ngày Tháng Năm Bằng Các Hàm Tách Ngày Tháng Năm Trong Excel

Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào.
Từ một tế bào mẹ cho ra hai tế bào con có bộ NST giống như tế bào mẹ (2n NST).Từ một tế bào mẹ (2n NST) cho ra 4 tế bào con (n NST).

*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp sydneyowenson.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng sydneyowenson.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài
Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sydneyowenson.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.