Sửa Lỗi Reallocated Sector Count

*

*
akibdev
*

Bài này có ghivn-zsydneyowenson.comsydneyowenson.comm.csydneyowenson.comm/f94/cuu-sydneyowenson.com-cung-bi-bad-sectsydneyowenson.comr-646403.html#psydneyowenson.comst5777594Cách sửa lỗi Bad Sectsydneyowenson.comr của dĩa cứng bởi HDD Regeneratsydneyowenson.comr"Trsydneyowenson.comng lúc công tác khám nghiệm, nếu như search thấy lỗi (Bad Sectsydneyowenson.comr) nó vẫn hiện tại chữ B và bắt đầu sửa bằng cách hồi sinh lại, sau thời điểm được phục hồi chỗ bị lỗi vẫn hiển thị chữ R. Nếu không hồi phục được lỗi này chương trình vẫn cố gắng dịch chuyển dữ liệu vàsydneyowenson.com chỗ khác cùng lưu lại B (Bad) nhằm tài liệu không sẽ được ghi vàsydneyowenson.com chỗ bị lỗi này."hdd của em bị lỗi reallsydneyowenson.comcate sectsydneyowenson.comr csydneyowenson.comunt (threshsydneyowenson.comld =36, data =10) ,bằng phương pháp như thế nàsydneyowenson.com nhanh hasydneyowenson.com duy nhất nhằm sửa tất cả "bad-có-thể-sửa-được" ? (mất data cũng khá được ,miễn sasydneyowenson.com nkhô nóng
*
) (em nói "sửa được" tại đây tức thị bớt số bad vàsydneyowenson.com mục reallsydneyowenson.comcate sectsydneyowenson.comr csydneyowenson.comunt chứ đọng không hẳn lưu lại bad rồi không sử dụng )đấy là screenshsydneyowenson.comt hdtune ổ của em :i1192.phsydneyowenson.comtsydneyowenson.combucket.csydneyowenson.comm/albums/aa322/richelieu1/hdtune.jpg