TAM TIÊM THƯƠNG

« Đinh-Ba » (釘 鈀) là một loại binh-khí đã được xuất-hiện từ thời Tam-Quốc Chiến (220-280 sau CN) phôi-thai từ nhị món binh-khí cổ xưa « Đảng » ( 鎲) và « Ba » (鈀) đề xuất còn được gọi là « Đảng-Ba » (鎲 鈀).


Bạn đang xem: Tam tiêm thương

*

Binh-khí « Đảng » ( 鎲)


*

Binh-khí « Ba » (鈀)


*

Binh-khí « Đinh-Ba » (釘 鈀)


Đinh-Ba là thứ binh-khí gắn nhiều lưỡi cùng được gọi là « Xoa » (叉) ; nó gồm gồm cha loại :

1 - Đoản-Bính Xoa (cán ngắn khoảng 29 cm), thuộc về loại « Ám-Khí » ;

2 - Trung-Bính Xoa (cán vừa khoảng 1,5 m), được gọi là « Phi-Xoa » (飛 叉) ;

3 - Trường-Bính Xoa (cán dài từ 2m đến 2,40m), được gọi là «Tam-Đầu Xoa » (三 頭 叉) Khi bao gồm gắn tía lưỡi - lưỡi thiết yếu giữa lâu năm hơn hai lưỡi ở 2 bên tối thiểu 10cm - còn được định-danh là « Ngưu-Đầu Xoa » (牛 頭 叉), mà lại nước Đại-Việt gọi là « Đinh-Ba » (Skt. Trishula).

Người xưa còn phân-định hai loại Đinh-Ba « Tam-Đầu Xoa » (三 頭 叉) : A) - Loại « Đinh-Ba Văn », điện thoại tư vấn là « Vnạp năng lượng Xoa » : chính là nhiều loại Đinh-Ba gồm cha lưỡi phần đa nhắm đến vùng trước đằng Mũi Đinh-Ba ; B) - Loại « Đinh-Ba Võ » hotline là « Võ Xoa » : chính là loại Đinh-Ba có nhì lưỡi hướng về vùng phía đằng trước đằng Mũi Đinh-Ba cùng bao gồm một lưỡi hướng ngược về phía bên dưới gần Cán Đinh-Ba. Nó còn mang tên Gọi là « Linh-Nha-Tiên 靈 鴉 鞭 » làm việc Đại-Việt và « Nhạn-Linc Tmùi hương 鴈 靈 槍 » trên Trung-Hoa.


Xem thêm: Bitkingdom Malaysia Government To Take Action Against Bitkingdom​

*

Đinh-Ba Thời Triều MINH (1368-1644) « Tam-Đầu Xoa » (三 頭 叉)


*

Đinh-Ba « Tam-Đầu Xoa » (三 頭 叉)


*

« Phi Xoa » (飛 叉) (Tín-dụng Ảnh : WLE )


Đinh-Ba thuộc về loại binh-khí dành cho Kỵ-binh với còn được gọi là «Mã-Xoa» (馬 叉) tuyệt là «Tam-Đầu Xoa» (三 頭 叉), hết sức thông-dụng ở nước Đại-Việt, duy nhất là về thời Nhà LÊ Trung-hưng (1533~1789).

Môn-SInh Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam cần biết phân-biệt cây Đinh-Ba nói bên trên cùng với cây Chỉa Ba.

Chỉa Ba thuộc về loại binh-khí giành cho Bộ-binh và được gọi là « Tam-Cổ-Xoa » (三 股 叉). Tphân tử ra, Chỉa Ba tất cả có rất nhiều nhiều loại : 1 - Loại Chỉa Ba Đi Snạp năng lượng, cần sử dụng tấn công Cọp và Beo ; 2 - Loại Chỉa Ba Đánh Trận, call là « Tam-Cổ-Xoa » cùng cũng được xếp vào hạng Quân Xoa 軍叉.


*

Chỉa Ba Đánh Trận - Tam-Cổ Xoa của Đại-Việt. VIỆT-NAM - Thế-Kỷ 19 (Tín-dụng Ảnh : oriental-arms.com)