Thị phần tiếng anh

Marketing là 1 ngành trẻ trung tuy nhiên tương đối nhiều tiềm năng cải tiến và phát triển. Đây đang dần là chắt lọc của đa số bạn trẻ với mức độ sáng tạo dồi dào. Cùng năng lực Chịu áp lực cao trong môi trường thiên nhiên luôn luôn đòi hỏi “cái mới”. Để nắm rõ rộng ngành nghề mới mẻ và lạ mắt này. Hãy học tập tức thì hầu như nhiều từ chuyên dùng trong nghề kinh doanh nhé!

*

Những nhiều tự giờ đồng hồ anh thường dùng vào Marketing

break into/enter a market: xâm nhập thị trường

Eg: If you bởi vì a business start up, you should think about breaking inlớn a new market. It is the so called “Blue Ocean” strategy.

Bạn đang xem: Thị phần tiếng anh

capture/dominate a market: chiếm lĩnh/ thống lĩnh thị trường

Eg: Unilever has dominated Fast Moving Consumer Goods market in Vietnam.

capture/gain/grab/take/boost/lose market share: chiếm/tăng/chũm giữ/gắng bắt/tăng/giảm Thị phần.

Eg: P&G is gradually losing its market nói qua in Fast Moving Consumer Goods.

identify/find/build/create a market for something: xác định/tìm kiếm/ xây dựng/ sáng tạo Thị Trường cho…

Eg: We are trying lớn indentify a market for our new product.

start/launch an advertising/a kinh doanh campaign: bắt đầu/ tiến hành 1 chiến dịch quảng cáo/ kinh doanh.

Eg: Our company is thinking of launching a new advertising campaign for the brvà new product.

Xem thêm: Download Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 3 For Ps2, Dragon Ball Z

Thêm một số cụm từ bỏ khác

develop/launch/promote a product/Web site: phạt triển/ giới thiệu/ thúc đẩy 1 sản phẩm/ website

Eg: This year, Biti’s has done a lot to lớn promote its trang web.

estimate/assess/create/generate dem& for a product: ước tính/ tấn công giá/ chế tạo ra dựng/ gây ra cầu về sản phầm.

Eg: The Research và Development Department will estimate dem& for the sản phẩm.

attract/get/retain/ customers/clients: thu hút/ giành được/ duy trì được người tiêu dùng.

Eg: In my opinion, attracting new customers is not as difficult as retaining old customers.

drive/generate/boost/increase demand/sales: thúc đẩy/ vạc sinh/ đẩy mạnh/ tăng thêm lượng cầu/ lượng buôn bán hàng

Eg: Something need lớn be done to lớn boost our sales.

meet/reach/exceed/miss sales targets: đạt được/ chạm đến/ vượt qua/ lỡ doanh thu bán sản phẩm mục tiêu

Eg: I would like lớn congratulate our marketing team for the fact that we have far exceeded our sales targets.