Unit 10 lớp 10: writing trang 54

Bài học tập Writing Unit 10 giờ đồng hồ Anh 10 lý giải các em viết tlỗi mời với một trong những cấu tạo thân thuộc vẫn học.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 10: writing trang 54


Tóm tắt bài giảng

1.Unit 10 Lớp 10 Writing Task 1

2.Unit 10 Lớp 10 Writing Task 2

3.Unit 10 Lớp 10 Writing Task 3

những bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Writing Unit 10 Lớp 10


Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B. (Viết thành câu bằng cách ghxay nửa câu đầu ngơi nghỉ A với phần nửa câu tương thích nhất nghỉ ngơi B.)


AB

1. Let"s

2. Why don"t you

3. Would you like

4. Do you feel like

5. Can you

6. How about

7. Shall we

8. Are you free

a. lớn have sầu a cold drink?

b. lớn play table tennis now?

c. try the cake I have just made

d. going lớn the cinema tonight, Ba?

e. have some chicken soup first?

f. join us in this trip?

g. taking a walk for a while.

h. sing us a Vietnamese song?

Guide khổng lồ answer

1. c

2. f/h

3. a

4. g/d

5. h/f

6. d/g

7. e

8. b


Fill in each blank in these invitation letters with a suitable expression provided in Task 1. (Điền vào từng địa điểm trống trong số lá thỏng mời này với giải pháp mô tả phù hợp đã có được cho vào các bài luyện tập 1.)

1. Lien,

There"s a disco at my school from 8:00 lớn 10:00 on Sunday night.

_________ lớn join us?

Give sầu me a hotline.

Chi

2. Dear Mike,

________ to lớn go khổng lồ the football match tomorrow afternoon? I"ve sầu jusst got two không lấy phí tickets. ________ going khổng lồ a club afterwards?

David

3. Susan,

We have sầu just got baông xã from London. ____________ come to lớn dinner on Saturday? Jeremy và Lora will be there, too.

Xem thêm: Darling Là Gì? My Darling Nghĩa Là Gì ? Wikiaz Giải Đáp

________ spkết thúc some time together?

Daisy and Tony

Guide to answer

1.Would you lượt thích / Are you free

2.Would you like / Are you free / How about

3.Can you / Why don"t you / Shall we


3. Unit 10 Lớp 10 Writing Task 3


Nam invites his frikết thúc - Lam, who is now living in a different town, khổng lồ spover a weekkết thúc with him. Help Nam lớn write a letter, using the cues below. (Nam mời các bạn anh ta - Lâm, bạn hiện đang sống và làm việc sống thành thị khác, cho tới nghỉ vào cuối tuần cùng với anh ta. Giúp Nam viết lá thỏng mang đến Lâm, áp dụng các nhắc nhở tiếp sau đây.)

Guide to answer

Dear Lam,

We haven"t met since you moved. I miss you a lot. We are both having some days off between the two terms soon. If you haven"t made any other plans, why don"t we spover a weekover together?

Do you feel like visiting the forest near my grandparents" trang chính again? It looks quite different now because very many young trees have sầu been planted at the Tree-Planting Festivals.

Do come if you find it possible & I"ll make all the preparations then. Give my love to your parents.

Your friover,

Nam


các bài tập luyện trắc nghiệm Writing Unit 10 Lớp 10


Trên đó là văn bản bài học Writing Unit 10 Lớp 10 trả lời các em thực hành thực tế viết thư mời, để tập luyện tài năng viết mời các em tsay mê gia thực hành thực tế Trắc nghiệm Unit 10 lớp 10 Writing


Câu 1:Choose the correct sentence (a, b, c, or d) made from suggested words

we/ now/ faced/ problems/ environment.


A.We are now faced to the problems of environment.B.We now faced with the problems of the environment.C.We are now faced with the problems of the environment.D.We are now faced by the problems of environment.

Câu 2:

erosion/ soil/ result/ when / forests/ cut/ carelessly.


A.Soil erosion results when forests are cut carelessly.B.When soil erosion results, forests are cut down carelessly.C.When forests cut carelessly, soil erosion results.D.Soil erosion results when forests are cut down carelessly.

Câu 3-5:Mời các em singin coi tiếp ngôn từ và thi demo Online để củng rứa kiến thức về bài học này nhé!


Hỏi đáp Writing Unit 10 Lớp 10


Trong quá trình tiếp thu kiến thức nếu như tất cả thắc mắc tốt đề xuất giúp sức gì thì những em hãy comment sống mụcHỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anhsydneyowenson.comvẫn cung ứng cho các em một phương pháp nkhô giòn chóng!

Chúc các em tiếp thu kiến thức giỏi cùng luôn đạt các kết quả cao trong học tập!


-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247


*

MGID

Bài học tập cùng chương


Unit 10 lớp 10 Reading - Bài dịch Conservation
Unit 10 lớp 10 Speaking - Hội thoại Conservation
Unit 10 lớp 10 Listening - Bài nghe Conservation
Unit 10 lớp 10 Language Focus - Ngữ pháp Conservation
Unit 10 lớp 10 Vocabulary - Từ vựng Conservation
ADSENSE
ADMICRO

Sở đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

13">

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP. 10


Toán 10

Tân oán 10 Kết Nối Tri Thức

Toán thù 10 Chân Ttránh Sáng Tạo

Toán thù 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Toán 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài xích tập Tân oán 10 CTST

Giải bài tập Tân oán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10


Ngữ văn uống 10

Ngữ Văn 10 Kết Nối Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Ttách Sáng Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Vnạp năng lượng 10 Kết Nối Tri Thức

Soạn Văn uống 10 Chân Ttách Sáng tạo

Soạn Vnạp năng lượng 10 Cánh Diều

Vnạp năng lượng mẫu mã 10


Tiếng Anh 10

Giải Tiếng Anh 10 Kết Nối Tri Thức

Giải Tiếng Anh 10 CTST

Giải Tiếng Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 CTST

Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 CD

Giải Sách bài bác tập Tiếng Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 Kết Nối Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời Sáng Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Lý 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Vật Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học 10 Kết Nối Tri Thức

Hóa học 10 Chân Ttránh Sáng Tạo

Hóa học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Hóa 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài xích tập Hóa 10 CTST

Giải bài bác tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10


Sinh học tập 10

Sinch học tập 10 Kết Nối Tri Thức

Sinh học 10 Chân Trời Sáng Tạo

Sinh học 10 Cánh Diều

Giải bài tập Sinch 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài xích tập Sinch 10 CTST

Giải bài tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinch học 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Ttránh Sáng Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Lịch Sử 10 KNTT

Giải bài bác tập Lịch Sử 10 CTST

Giải bài bác tập Lịch Sử 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Lịch sử 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 Kết Nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Ttránh Sáng Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10


GDKT & PL 10

GDKT & PL 10 Kết Nối Tri Thức

GDKT và PL 10 Chân Trời Sáng Tạo

GDKT và PL 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập GDKT và PL 10 KNTT

Giải bài tập GDKT và PL 10 CTST

Giải bài bác tập GDKT & PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT và PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 Kết Nối Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Ttránh Sáng Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Công nghệ 10 KNTT

Giải bài tập Công nghệ 10 CTST

Giải bài xích tập Công nghệ 10 CD

Trắc nghiệm Công nghệ 10


Tin học tập 10

Tin học 10 Kết Nối Tri Thức

Tin học tập 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tin học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Tin học 10 KNTT

Giải bài bác tập Tin học 10 CTST

Giải bài xích tập Tin học 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học 10


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10


Xem những duy nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối trí thức Bài 1: Mệnh đề

Toán thù 10 Chân ttránh sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Tân oán 10 Cánh Diều bài tập cuối cmùi hương 1

Soạn bài bác Chữ fan tử phạm nhân - Nguyễn Tuân - Ngữ văn uống 10 KNTT

Soạn bài bác Thần Trụ Ttránh - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài Ra-ma cáo buộc - Ngữ văn uống 10 Tập 1 Cánh Diều


*

Kết nối cùng với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm công nghệ 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

sydneyowenson.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu đựng trách nát nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc shop CP. Giáo Dục Học 247

Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN