UNIT 6

2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tiông chồng the correct boxes.

Bạn đang xem: Unit 6


Equal opportunities in education 

(Cơ hội đồng đẳng trong giáo dục)

1. Listen và read. 

(Lắng nghe và đọc.)

Equal opportunities in education

Lan: Can we start working on the class project ‘Equal Opportunities in Education"?

Quang: OK, let"s see what information we have sầu found on our topic.

Minh: Please go ahead, Quang.

Quang: Well, according to a United Nations report, sub-Saharan Africa had only 82 girls enrolled per 100 boys in secondary school in 2010. I suppose this is an example of gender discrimination in education.

Lan: Yes, I agree. Not all girls can go khổng lồ school. I guess they may be kept home page to lớn vì chưng housework.

Quang: Sure. In rural areas, girls might be forced to work at home và in the fields.

Minh: Some people say that girls persize worse at school than boys, so they shouldn"t be allowed to lớn go khổng lồ school.

Quang: I"m afraid I disagree. I think girls do better at school than boys và more women than men have sầu college degrees.

Lan: Exactly. In Viet Nam, there are slightly more boys than girls in both primary và secondary schools, but more women than men earn college degrees.

Minh: I believe sầu gender discrimination in education starts at home page because parents treat boys và girls differently.

Quang: I couldn"t agree more. Gender discrimination should be eliminated so that everyone has equal opportunities in education.

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Lan: Chúng ta rất có thể bắt đầu làm cho dự “Cơ hội đồng đẳng trong giáo dục” chưa?

Quang: Được, họ hãy coi rất nhiều báo cáo mà họ kiếm được mang đến chủ thể của bản thân.

Minh: Hãy nói đi Quang.

Quang: À, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, vùng hạ Sahara châu Phi chỉ gồm 82 thiếu phụ vào 100 nam giới học tập ở trường cấp 2 vào năm 2010. Tôi cho là đây là ví dụ của bài toán phân minh giới tính vào giáo dục.

Lan: Đúng, mình đồng ý. Không phải toàn bộ thanh nữ phần lớn có thể cho trường. Mình đoán thù họ có lẽ rằng bị duy trì ở nhà để triển khai việc đơn vị.

Quang: Chắc vậy. Ở gần như Khu Vực nông xóm, hầu hết cô nàng rất có thể bị bắt làm việc ở nhà với sinh hoạt đồng ruộng.

Minh: Vài fan bảo rằng hầu hết cô bé học tệ rộng nam nhi nghỉ ngơi trường, bởi vì vậy chúng ta không được phxay đến ngôi trường.

Quang: Mình e là bản thân ko gật đầu. Mình suy nghĩ phụ nữ học tập tốt hơn phái nam sống trường với càng có rất nhiều đàn bà có bởi ĐH rộng phái mạnh. 

Lan: Chính xác. Ớ toàn quốc, phái nam nhiều hơn nữa phụ nữ sống ngôi trường cung cấp 1 và cấp cho 2, nhưng lại càng có nhiều phụ nữ hơn lũ ông có được bằng đại học.

Xem thêm: Revenue - Phân Biệt Income Và Sales

Minh: Tôi có niềm tin rằng phân minh nam nữ vào giáo dục bước đầu ở tức thì tại gia đình bởi vì bố chị em đối xử cùng với nam nhi với phụ nữ không giống nhau.

Quang: Tôi gật đầu. Phân biệt giới tính đề nghị được xóa bỏ đi nhằm cơ mà hồ hết người có cùng thời cơ bằng nhau vào dạy dỗ. 


2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tichồng the correct boxes.

(Đọc bài xích đàm thoại đợt nữa. Quyết định trường hợp đầy đủ câu sau là đúng (T), không nên (F) hoặc cấm đoán (NG). Chọn size đúng.) 

 TFNG

1. Lan, Quang và Minch are working on the class project ‘Equal opportunities in Employment”.

(Lan, Quang với Minch sẽ có tác dụng dự án lớp “Những thời cơ đồng đẳng vào công việc”.)

   

2. Quang is talking about the enrolment rate in secondary school in sub-Saharan Africa in 2003.

(Quang vẫn nói về tỷ lệ đăng ký học tập cấp 2 làm việc vùng hạ Sahara châu Phi vào năm trước đó.)

   

3. Lan thinks girls may be kept trang chủ khổng lồ vì housework.

(Lan cho là con gái hoàn toàn có thể bị giữ lại trong nhà để gia công câu hỏi đơn vị.)

   

4. In general, girls vày better than boys at all levels ò education.

(Nói phổ biến, đàn bà làm xuất sắc rộng đàn ông sinh sống tất cả những bậc giáo dục.)

   

5. Minch believes gender discrimination in education starts at trang chính because parents treat boys & girls differently.

(Minc tin tưởng rằng phân biệt giới tính bắt đầu ở nhà bởi vì tía mẹ đối xử với nam nhi với đàn bà khác nhau.)

   

Lời giải đưa ra tiết:

1. F

2. F

3. T

4. NG

5. T


3. Read the conversation again & answer the questions.

(Đọc bài bác đàm thoại lần tiếp nữa cùng trả lời phần đa thắc mắc sau.) 

1. What was the enrolment rate in sub-Saharan African in 2010?

(Tỷ lệ mang lại trường sinh hoạt vùng hạ Sahara châu phi năm 2010 là bao nhiêu?)

2. Why can"t girls go to lớn school according to Quang?

(Theo Quang vì sao phụ nữ cần yếu đến lớp được?)

3. What is the enrolment rate in schools in Viet Nam?

(Tỷ lệ đến lớp làm việc toàn nước là bao nhiêu?)

4. Who earns more college degrees in Viet Nam?

(Ai là người có khá nhiều bằng ĐH hơn ngơi nghỉ Việt Nam?)

5. Why should gender discrimination be eliminated ?

(Tại sao minh bạch nam nữ đề xuất bị nockout bỏ?)

Lời giải chi tiết:

1. Only 82 girls enrolled per 100 boys in secondary school.

(Chỉ 82 bạn nữ trên 100 phái nam học sinh sống trường cung cấp 2.)

2. Because they might be forced to work at trang chính và in the fields.

(Bởi vày bọn họ bị tóm gọn thao tác làm việc ở nhà với bên trên đồng.)

3. There are slightly more boys than girls in both primary and secondary school.

(Có nhiều phái mạnh rộng cô bé một chút đăng kỷ học tập sinh sống trường cấp 1 cùng cung cấp 2.)

4. Women.

(Phú nữ.)

5. Gender discrimination should be eliminated so that everyone has equal opportunities in education.

(Phân biệt nam nữ bắt buộc được vứt bỏ nhằm mà đầy đủ người có hầu hết thời cơ bình đẳng vào giáo dục.)

| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |