Tiếng Anh Lớp 10 Unit 9

Work with a partner. Look at bản đồ và give the Vietnamese names for the (Bans on the maps. (Làm việc với cùng 1 bạn thuộc học tập. Nhìn bạn dạng đồ dùng và viết tên phần lớn biển cả trên bạn dạng vật bằng giờ đồng hồ Việt.)


Before (a)

BEFORE YOU READ 

a. Work with a partner. Look at the map và give the Vietnamese names for the oceans on the maps.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 9

(Làm Việc với 1 bạn thuộc học. Nhìn bản đồ vật và viết tên đa số đại dương bên trên bản thứ bằng tiếng Việt.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

Arctic Ocean: Bắc Băng Dương

Pacific Ocean: Tỉnh Thái Bình Dương

Atlantic Ocean: Đại Tây Dương

Indian Ocean: Ấn Độ Dương

Antarctic Ocean: Nam Băng Dương


Before (b)

b. Work with a partner: Look at the pictures below Can you name the sea animal in each picture? The first letter of the word has been given khổng lồ help you.

(Làm vấn đề với cùng một bạn cùng học. Nhìn những hình dưới. Quý Khách rất có thể Hotline tên động vật hoang dã biển sống từng hình không. Mẫu từ bỏ được đến để giúp đỡ em.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Seal: hải cẩu 

Jellyfish: nhỏ sứa

Turtle: rùa biển 

Shark: cá mập


While

WHILE YOU READ 

Read the text and bởi the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn uống cùng làm cho bài xích tập theo sau.)

There is only one ocean. It is divided inlớn five sầu different parts: the Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic, and Arctic Oceans. There are also many other smaller seas, gulfs và bays which khung part of them. Altogether they cover 75 percent of the earth"s surface. For centuries, people have sầu been challenged by the mysteries that lie beneath the ocean. However, today"s scientists have sầu overcome many of the challenges of the depth by using modern devices. They skết thúc submarines to lớn investigate the seabed and bring samples of marine life bachồng khổng lồ the surface for further study. Satellite photographs provide a wide range of information, including water temperature, depth và the undersea populations. If modem công nghệ did not exist, we would never have such precious information.

Marine plants & animals fall inkhổng lồ three major groups. Some of them live on or depkết thúc on the bottom lượt thích the starfish. Some are swimming animals such as fishes và sharks that move independently of water currents while others are tiny organisms that are carried along by the currents like the jellyfish. Plants và animals of the sea, however small or oversized, all contribute to its biodiversity. Unless this biodiversity were maintained, marine life would be at stake.

Pmùi hương pháp giải:

Dịch bài:

Chỉ tất cả một hải dương độc nhất. Nó được phân thành năm phần khác nhau: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Băng Dương với Bắc Băng Dương. Cũng còn có rất nhiều biển khơi, vùng, vịnh nhỏ tuổi rộng là một trong những phần của những biển lớn ấy. Những biển khơi này chiếm phần 75% mặt phẳng trái đất. phần lớn vậy kỷ ni hồ hết kín ở sâu bên dưới lòng biển khơi đã thử thách con fan. Tuy nhiên, các đơn vị kỹ thuật bây giờ với những trang trang bị hiện đại đã vượt qua được đầy đủ thử thách của biển lớn. Con người gửi tàu ngầm đi điều tra lòng hải dương cùng đưa lên bờ các mẫu sinh vật biển khơi nhằm nghiên cứu và phân tích thêm. Những bức ảnh chụp trường đoản cú vệ tinh cung cấp tương đối nhiều đọc tin, bao hàm ánh sáng nước biển lớn, độ sâu cùng các người dân dưới biển lớn. Nếu không có phần nhiều technology tân tiến, bọn họ đang chẳng khi nào bao hàm đọc tin quí giá như thế.

Động, thực đồ vật biển được phân thành cha team chủ yếu. Nhóm sinh sống nhờ vào và phụ thuộc vào tầng lòng nhỏng loài sao hải dương. Nhóm động vật hoang dã bơi nlỗi những loài cá cùng cá béo dịch chuyển ko phụ thuộc vào dòng nước trong những khi các loại sinh đồ gia dụng nhỏ dại bé bỏng không giống bị dòng nước cuốn trôi đi như loài sứa biển lớn. Động thực đồ dùng biển lớn dù là form size nhỏ dại nhỏ nhắn xuất xắc khổng lồ quá chừng phần đông góp thêm phần vào sự đa dạng sinch học của biển khơi. Nếu sự đa dạng mẫu mã sinc học này không được duy trì, sinh đồ gia dụng biển cả sẽ bị đe dọa.


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with one of them. There are more words than needed.

(Các từ bỏ vào form lộ diện nghỉ ngơi bài bác gọi. Điền mỗi nơi trống cùng với 1 trong các bọn chúng. Có nhiều từ bỏ rộng cần thiết.)

gulf oversized biodiversity challenges investigate tiny samples provide

1. Some plants & animals are referred to lớn as________ organisms because they are extremely small.

2. Thanks lớn modern technology, scientists have sầu been able to________ the life of plants and animals that live sầu under the sea.

3. A ________ is a large area of sea that is partly surrounded by lvà.

4. ________ is a term that refers khổng lồ the existence of different kinds of animals and plants which make a balanced environment.

5. These scientists have sầu collected different________ to lớn analyse for their experiment.

Phương thơm pháp giải:

gulf (n): vịnh

oversized (adj): thừa cỡ

biodiversity (n): sự đa dạng sinc học

challenges (n): thách thức/ test thách

investigate (v): khảo sát

tiny (adj): nhỏ bé

samples (n): đồ dùng mẫu

provide (v): cung cấp

Lời giải đưa ra tiết:

1. tiny2. investigate 3. gulf4. Biodiversity 5. samples

1. Some plants & animals are referred lớn as tiny organisms because they are extremely small.

(Một số thực trang bị cùng động vật được gọi là sinch vật dụng nhỏ dại bởi chúng cực kỳ nhỏ.)

Giải thích: Trước danh từ bỏ "organisms" cần tính từ bỏ.

2. Thanks khổng lồ modern technology, scientists have sầu been able to lớn investigate the life of plants và animals that live sầu under the sea.

(Nhờ technology tân tiến, các công ty kỹ thuật đã rất có thể khảo sát cuộc sống thường ngày của thực đồ gia dụng cùng động vật hoang dã sinh sống bên dưới biển khơi.)

Cấu trúc: be able lớn + V (nguyên ổn thể)

3. A gulf is a large area of sea that is partly surrounded by land.

(Vịnh là 1 Khu Vực rộng lớn của biển cả được bao quanh 1 phần vày đất liền.)

Giải thích: mạo từ "a" + danh từ số ít bước đầu bằng phụ âm

4. Biodiversity is a term that refers to lớn the existence of different kinds of animals và plants which make a balanced environment.

(Đa dạng sinh học tập là 1 trong những thuật ngữ đề cập tới sự mãi mãi của các loại động vật và thực vật dụng không giống nhau khiến cho một môi trường cân đối.)

Giải thích: Trước rượu cồn trường đoản cú "is" đề nghị danh trường đoản cú số không nhiều đóng vai trò nhà ngữ.

5. These scientists have collected different samples to analyse for their experiment.

(Các nhà công nghệ này đang thu thập những chủng loại khác biệt để phân tích mang lại nghiên cứu của họ.)

Giải thích: Sau tính từ "different" buộc phải danh từ.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Chuyển Đổi Video Trên Máy Tính Nhanh, Nhẹ, Tốt Nhất 2021


Task 2

Task 2: Read the passage again and then answer the following questions.

(Đọc lại đoạn văn uống cùng trả lời những thắc mắc sau.)

1. What percentage of the earth"s surface is covered by seas and oceans?

(Phần trăm bề mặt trái khu đất được bao che bởi biển khơi và biển khơi là bao nhiêu?)

2. How do scientists now overcome the challenges of the depth?

(Làm vậy nào để các công ty khoa học thừa qua gần như thử thách của chiều sâu?)

3. What can submarines vị lớn help scientists know about the undersea world?

(Tàu ngầm rất có thể làm cái gi sẽ giúp đỡ các công ty khoa học biết về thế giới mặt đáy biển?)

4. What can we learn from the satellite photos?

(Chúng ta hoàn toàn có thể biết được gì từ những bức ảnh vệ tinh?)

5. What are the three groups of marine plants and animal? 

(Ba đội thực thứ với động vật hoang dã biển là gì?)

6. What would happen if the sea biodiversity were not maintained?

(Điều gì đang xảy ra ví như nhiều mẫu mã sinch học tập hải dương ko được duy trì?)

Lời giải chi tiết:

1. 75% of the earth surface is covered by sea and oceans.

(75% mặt phẳng trái đất được bao che vày đại dương với hải dương.)

2. They now overcome the challenges of the depth by using modern devices.

(Bây giờ đồng hồ bọn họ vượt qua những thử thách của chiều sâu bằng cách áp dụng các lắp thêm văn minh.)

3. They investigate the seabed & bring samples of the marine life baông xã to lớn the surface for further study.

(Chúng điều tra lòng biển cả và chuyển những chủng loại sinch trang bị hải dương quay trở về mặt phẳng nhằm nghiên cứu sâu hơn.)

4. We can know a wide range of information, including water temperature, depth and the undersea population.

(Chúng ta rất có thể biết những biết tin, bao hàm nhiệt độ nước, độ sâu và dân sinh dưới mặt đáy đại dương.)

5. They are those that live on or depover on the bottom lượt thích the starfish, those that move independently of water currents & those that are carried along by the currents.

(Chúng là những trang bị sống trên hoặc phụ thuộc vào lòng đại dương như nhỏ sao biển khơi, phần đông đồ vật dịch rời chủ quyền với làn nước với được sở hữu theo bởi chiếc tung.)

6. The marine life would be at stake if the sea biodiversity was not maintained.

(Các sinch trang bị biển lớn có khả năng sẽ bị rình rập đe dọa nếu sinch học biển ko được duy trì.)


After

AFTER YOU READ 

Work in pairs. Complete the summary of the reading passage by filling in each blank with a word or phrase given in the hox below.

(Làm câu hỏi từng song. Điền bài xích tóm tắt của bài hiểu bằng cách điền mỗi khu vực trống với từ hoặc cụm từ được mang đến trong khung bên dưới.)

plants và animals discoveries huge closely connected modern three-quarters

mysterious biodiversity

Though covering (1)_______ of the earth"s surface, the ocean has remained (2) _______ lớn us until recently.

With (3)_______ technology we have sầu now made important (4)_______ about the (5)_______ of marine life.

We have learnt that whether tiny or (6)_______ , all the (7)_______ of the sea are (8)_______ .

Lời giải chi tiết:

1. three-quarters2. mysterious3. modern4. discoveries
5. biodiversity6. huge7. plants & animals8. closely connected

Though covering (1) three-quarters of the earth"s surface, the ocean has remained (2) mysterious to us until recently. With (3) modern technology we have sầu now made important (4) discoveries about the (5) biodiversity of marine life. We have sầu learnt that whether tiny or (6) huge, all the (7) plants and animals of the sea are (8) closely connected.

(Mặc mặc dù bao che tía phần bốn mặt phẳng trái khu đất, biển cả vẫn tồn tại bí ẩn đối với bọn họ cho tới vừa mới đây. Với công nghệ tiến bộ, bọn họ đang có những khám phá quan trọng đặc biệt về phong phú sinh học của sinch đồ gia dụng biển cả. Chúng ta đã hiểu rằng rằng cho dù nhỏ tuổi giỏi lớn, tất cả các loài thực đồ vật và động vật biển khơi số đông được kết nối nghiêm ngặt.)

Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN