Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là 31 trả lời: số tự nhiên đó là

Học sinch trước tiên vấn đáp sai: 30 – 26 = 4 (câu)Học sinch máy nhị trả lời sai: 30 – 23 = 7 (câu)Học sinc vật dụng cha vấn đáp sai: 30 – 18 = 12 (câu)Tất cả các câu sai này đầy đủ khác biệt thì có: 4 + 7 + 12 = 23 câu cơ mà cả 3 họcsinc phần đông trả lời không đúng.Vậy bao gồm tối thiểu 30 – 23 = 7 câu cả bố bạn số đông trả lời đúng.Đ/S: 7.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là 31 trả lời: số tự nhiên đó là

32.

Số nhỏ dại nhất lúc tất cả ít chữ số tuyệt nhất với chữ số bé nhỏ nhất ở sản phẩm cao nhấtTa có: 29 x = 9 + 9 + 9 + 2Số kia là: 2999Đ/S: 2999.

33.

Số bóng của Lan là 2 phần thì số láng của Hồng là một trong những phần.do đó số trơn xanh là 2 + 1 = 3 phần. Do kia, số nhẵn xanh phân tách không còn cho 3.Ta thấy tổng thể trơn là:

18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 34 = 140 quả

Và 140 : 3 dư 2. Do kia, số trơn đỏ yêu cầu phân tách 3 dư 2 phải số bóng đỏ là: 23.Tổng số trơn xanh là: 140 – 23 = 117.Số bóng xanh Lan rước là: 117 : 3 x 2 = 78 (quả)Số nhẵn xanh Hồng mang là: 117 : 3 x 1 = 39 (quả)Đ/S: 78 và 39.

34.

Xem thêm: Tác Dụng Tổ Hợp Phím Ctrl F5 Là Gì ? Chính Xác Thì Ctrl + F5 Làm Gì

Số Phần Trăm học sinh thực sự đi du ngoạn là:

85% x 80% = 68%Đ/S: 68%


Hãy giúp các bạn biết câu trả lời này thay nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote
GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết


Chưa có nhómTrả lời1

Điểm

14

Cám ơn

0


*

Đáp án:

31.

Học sinc thứ nhất vấn đáp sai: 30 – 26 = 4 (câu)Học sinh đồ vật nhì vấn đáp sai: 30 – 23 = 7 (câu)Học sinc thiết bị bố vấn đáp sai: 30 – 18 = 12 (câu)Tất cả các câu không nên này phần đông không giống nhau thì có: 4 + 7 + 12 = 23 câu nhưng mà cả 3 họcsinc hầu hết trả lời không đúng.Vậy tất cả ít nhất 30 – 23 = 7 câu cả ba bạn gần như vấn đáp đúng.Đ/S: 7.

32.

Số nhỏ nhất khi có ít chữ số tuyệt nhất với chữ số bé độc nhất vô nhị sinh sống sản phẩm cao nhấtTa có: 29 x = 9 + 9 + 9 + 2Số đó là: 2999Đ/S: 2999.

33.

Số trơn của Lan là 2 phần thì số láng của Hồng là một phần.do đó số láng xanh là 2 + 1 = 3 phần. Do đó, số bóng xanh phân tách không còn mang lại 3.Ta thấy tổng cộng trơn là:

18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 34 = 140 quả

Và 140 : 3 dư 2. Do đó, số nhẵn đỏ đề nghị phân chia 3 dư 2 đề xuất số trơn đỏ là: 23.Tổng số nhẵn xanh là: 140 – 23 = 117.Số láng xanh Lan rước là: 117 : 3 x 2 = 78 (quả)Số nhẵn xanh Hồng đem là: 117 : 3 x 1 = 39 (quả)Đ/S: 78 và 39.