Cách Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 511 – Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:

→ Tsay mê khảo: Chế độ kế toán thù doanh nghiệp – Thông tư 200

*

Bên Nợ gồm:

Các khoản thuế loại gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ;Khoản giảm giá chỉ hàng phân phối kết chuyển cuối kỳ;Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ;Kết chuyển lệch giá thuần vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bạn đang xem: Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bên Có gồm:

Doanh thu chào bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện vào kỳ kế toán thù.

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng với cung cấp dịch không tồn tại số dư cuối kỳ.

Xem thêm: Download Blaze Of Strike V 0, Blaze Of Strike Mod Apk Unlimited Money

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch bao gồm 6 tài khoản cấp 2.

Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hoá: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và lợi nhuận thuần của khối lượng mặt hàng hoá được xác định là đã phân phối trong một kỳ kế toán thù của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu cần sử dụng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực, …Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm: Tài khoản này sử dụng để phản ánh lệch giá cùng lợi nhuận thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã cung cấp vào một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho những ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, …Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này sử dụng để phản ánh lệch giá và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp mang đến khách hàng cùng được xác định là đã buôn bán vào một kỳ kế tân oán. Tài khoản này chủ yếu sử dụng cho những ngành marketing dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán thù, kiểm tân oán, …Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước lúc doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước.Tài khoản 5117 – Doanh thu sale bất động sản đầu tư: Tài khoản này sử dụng để phản ánh lợi nhuận thuê mướn bất động sản đầu tư cùng lợi nhuận buôn bán, thanh hao lý bất động sản đầu tư.Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản lệch giá kế bên doanh thu bán sản phẩm hoá, lệch giá buôn bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, lệch giá được trợ cấp trợ giá với lợi nhuận kinh doanh bất động sản như: Doanh thu cung cấp vật liệu, phế liệu, nhượng phân phối công cụ, dụng cụ và những khoản lợi nhuận không giống.

Mọi bỏ ra tiết xin vui vẻ liên hệ :

🗺️Địa chỉ : Tòa công ty Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.TP HCM, Việt Nam.

| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |