Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 105. số lớn nhất trong 3 số đó là

Các dạng Toán về trung bình cộng nâng cao lớp 4 giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập, nắm chắc kiến thức về 4 dạng Toán trung bình cộng nâng cao lớp 4. Đây là tài liệu giúp các em ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 rất hiệu quả.Với các dạng bài tập đi kèm, cùng lời giải chi tiết để giúp các em học sinh củng cố kiến thức của mình. Đồng thời, còn giúp các bậc phụ huynh tự hướng dẫn con em mình ôn tập dạng Toán trung bình cộng thật nhuần nhuyễn.

Bạn đang xem: Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 105. số lớn nhất trong 3 số đó là


Toán về trung bình cộng nâng cao - Toán lớp 4

Các dạng Toán về trung bình cộng lớp 4Dạng 1: Tìm trung bình cộng các dạng cơ bảnDạng 2: Tính trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều nhau.Dạng 3: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộngDạng 4: Trung bình cộng trong bài toán tính tuổiMột số ví dụ toán trung bình cộng lớp 4Một số bài toán luyện tập trung bình cộng

Các dạng Toán về trung bình cộng lớp 4

Dạng 1: Tìm trung bình cộng các dạng cơ bản

- Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi đem tổng vừa tính chia cho số các số hạngVí dụ: Tìm trung bình cộng của các số: 1, 5, 8, 10,Giải:Tổng của các số là: 1 + 5 + 8 + 10 = 24Số các số hạng là : 4Vậy, trung bình cộng của các số đã cho là: 24 : 4 = 6Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toánBước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm đượcBước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toánVí dụ:Khối 4 của trường em gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A có 21 học sinh, lớp 4B có 23 học sinh, lớp 4C có 22 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?Giải:Số các số hạng ở đây là 3.Tổng các số hạng bằng tổng học sinh của 3 lớp cộng lại = 21 + 23 + 22 = 66Vậy trung bình mỗi lớp có: 66 : 3 = 22 (học sinh)
Đáp số: 22

Dạng 2: Tính trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều nhau.

- Muốn tính trung bình cộng của một dãy số, với các số liền kề với nhau, chúng ta cộng số nhỏ nhất và số lớn nhất rồi chia cho 2.Ví dụ: Tính trung bình cộng của dãy số từ 100 đến 110.Giải:Ta có dãy số từ 100 đến 110 là: {100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110}- Nếu làm theo đúng là cộng tất cả các số rồi chia cho 10:Trung bình cộng: ( 100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110) : 11 = 105- Nếu chúng ta chỉ cộng số lớn nhất với số bé nhất rồi chia cho 2:Trung bình cộng = (100+110): 2 =105Đáp số của cả 2 cách là: 105

Dạng 3: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng

1. Bằng trung bình cộngVí dụ: An có 24 cái kẹo. Bình có 28 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo?Giải:2 lần trung bình cộng là:24 + 28 = 52 (cái kẹo)Số kẹo của Cường là:52 : 2 = 26 (cái kẹo)Đáp số: 26 cái kẹo2. Nhiều hơn trung bình cộngVí dụ: Lan có 30 viên kẹo, Bình có 15 viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lơn hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 3 viên. Hỏi Hoa có bao nhiêu viên kẹo.Giải:2 lần trung bình cộng số bi của ba bạn là:
30 +15 + 3 = 48 (viên kẹo)Trung bình cộng của 3 bạn là:48: 2 = 24 (viên kẹo)Số kẹo của Hoa là:24 + 3 = 27 ( viên kẹo)Đáp số: 27 viên kẹo3. Ít hơn trung bình cộngVí dụ: Bình có 8 quyển vở, Nguyên có 4 quyển vở. Mai có số vở ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của mai là bao nhiêu?Giải:2 lần trung bình cộng số vở của Nguyên và Bình là:8 + 4 = 12 (quyển vở)Số vở trung bình cộng của cả ba là:12 : 3 = 4 ( quyển vở)Số vở của Mai là:4 - 2 = 2 ( quyển vở)Đáp số: 2 quyển vở

Dạng 4: Trung bình cộng trong bài toán tính tuổi

Ví dụ: Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi?Bài giải:Tổng số tuổi của ba người là:30 x 3 = 90 (tuổi)Tổng số tuổi của mẹ và Hoa là:24 x 2 = 48 (tuổi)Tuổi của bố Hoa là:90 – 48 = 42 (tuổi)Đáp số: 42 tuổi

Một số ví dụ toán trung bình cộng lớp 4

Ví dụ 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:1. 45, 32, 12, 672. 34, 67, 193. 40, 50, 60, 10, 30Giải:1. Trung bình cộng của các số: ( 45+ 32+ 12+ 67) : 4= 392. Trung bình cộng của các số: ( 34+ 67 + 19) : 3= 403. Trung bình cộng của các số: ( 40 + 50 + 60 + 10 + 30) : 5= 38Ví dụ 2: Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cộng số mét đường của đội I và đội II đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?Giải:Số mét đường đội III sửa được là: (45 + 49) : 2 = 47 (m).Cả ba đội sửa được số mét đường là: 45 + 47 + 49 = 141 (m).Đáp số: 141 m đường.
Ví dụ 3: Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số, một số là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số còn lại?Giải:Số lớn nhất có ba chữ số là : 999. Vậy trung bình cộng của hai số là 999. Số lớn nhất có hai chữ số là 99.Tổng của hai số đó là: 999 x 2 = 1998.Số còn lại là: 1998 – 99 = 1899.Đáp số: 1899.Ví dụ 5: Trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số và đều chia hết cho 4. Tính trung bình cộng của dãy số đó:Giải:Ta có dãy số có hai chữ số và chia hết cho 4 là: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96.Trung bình cộng của dãy số: (12 + 96 ) : 2 = 54Đáp số: 54

Một số bài toán luyện tập trung bình cộng

Bài 1: Một đội xe hàng, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?Bài 2: Hai quầy lương thực cùng nhập về một số gạo. Trung bình mỗi quầy nhập 325 kg gạo. Nếu quầy thứ nhất nhập thêm 30 kg, quầy thứ hai nhập thêm 50 kg thì số gạo ở 2 quầy bằng nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?Bài 3: Tìm 7 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 18.

Xem thêm: Top Football Manager 2020 Hack Coin Top Football Manager 2021 Hack Apk 1

Bài 4: Tìm 6 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 2014.Bài 5: Tìm ba số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 253.Bài 6: Kho A có 10500 kg thóc, kho B có 14700 kg thóc, kho C có số thóc bằng trung bình cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?Bài 7: Thùng thứ nhất 75 lít dầu, thùng thứ hai có 78 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?Bài 8: Một đội xe chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?Bài 9: Trung bình cộng của 2 số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.Bài 10: Trung bình cộng của 2 số là 39. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên trái số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.
Bài 11: Tìm trung bình cộng của các số lẻ nhỏ hơn 2019.Bài 12: Lớp 5A góp sách tặng các bạn vùng bị bão lụt. Tổ Một và Tổ Hai góp được 30 quyển; Tổ Ba góp được 18 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển?Bài 13: Một xí nghiệp, 3 tháng đầu sản xuất được 3427 xe đạp, 2 tháng sau sản xuất được 2343 xe đạp. Hỏi trung bình mỗi tháng xí nghiệp đó sản xuất được bao nhiêu xe đạp?Bài 14: Hồng và Thu trồng cây ở vườn trường. Ngày đầu 2 bạn trồng được 24 cây, ngày sau trồng được 32 cây. Hỏi trung bình mỗi ngày, một bạn trồng được bao nhiêu cây?Bài 15: Tính trung bình cộng của các số chẵn từ 10 đến 20.Bài 16: Một đoàn 9 thuyền chở than. Bốn (4) thuyền đầu, mỗi thuyền chở 5 tấn than, còn lại mỗi thuyền chở 41 tạ than. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở được bao nhiêu tạ than?Bài 17: Trung bình cộng của 2 số là 15. Biết một số là 19. Tìm số còn lại?Bài 18: An có 36 hòn bi. Bình có số bi bằng ¾ số bi của An. Hoà có số bi bằng 2/3 tổng số bi của 2 bạn. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhêu hòn bi?Bài 19: Một cửa hàng ngày đầu bán hết 15 tạ gạo, ngày thứ hai bán gấp 3 lần ngày đầu, ngày thứ ba bán bằng 2/3 số gạo ngày thứ hai.Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?Bài 20: Tìm hai số. Biết trung bình cộng của chúng là 375 và số bé là số nhỏ nhất có 3 chữ số.Bài 21: Với 4 chữ số 1, 3, 5, 7. Em viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?Tính trung bình cộng các số đó.Bài 22: Khi đánh số trang của một quyển sách người ta thấy trung bình cộng mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang.