Câu Hỏi Của Trần Đàm Bảo Hân

Hãy nhập câu hỏi của khách hàng, sydneyowenson.com sẽ tìm kiếm đều thắc mắc gồm sẵn cho bạn. Nếu không vừa lòng với những câu vấn đáp tất cả sẵn, bạn hãy sinh sản câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Câu hỏi của trần đàm bảo hânTổng số tuổi của nhì bạn bè là 24 tuổi.Biết rằng 6 năm nữa thì số tuổi của em bởi 4/5 tuổi anh.Tính tuổi hiện thời của mọi cá nhân.Tuổi anh.
Bài giải

Tổng số tuổi của nhị bằng hữu là:

24+(6+6)=36 (tuổi)

Tuổi em sáu năm sau là:

36:(5+4)*4=16 (tuổi)

Tuổi em là:

16-6=10(tuổi)

Tuổi anh là:

24-10=14 (tuổi)

Nếu đúng thì ****,còn sai thì thui.Tổng số tuổi của nhị bạn bè là :

24 + ( 6 + 6 ) = 36 ( tuổi )

Tuổi en 6 năm sau là :

36 : ( 5 + 4 ) x 4 = 16 ( tuổi )

Tuổi của em là:

16 - 6 = 10 ( tuổi )

Tuổi của anh là :

24 - 10 = 14 ( tuồn )

Đáp số : 14 TTổng số tuổi của nhị đồng đội là :

24 + ( 6 + 6 ) = 36 ( tuổi )

Tuổi en 6 năm sau là :

36 : ( 5 + 4 ) x 4 = 16 ( tuổi )

Tuổi của em là:

16 - 6 = 10 ( tuổi )

Tuổi của anh ý là :

24 - 10 = 14 ( thuồn )


vì chưng hàng năm mỗi cá nhân tạo thêm 1 tuổi đề nghị 6 năm nữa tổng thể tuổi của hai bạn bè là :

24 + ( 6 + 6 ) = 36 ( tuổi )

Tuổi em bây chừ là :

36 : ( 5 + 4 ) x 4 - 6 = 10 ( tuổi)

Tuổi anh hiện giờ là :

24 - 10 = 14 ( tuổi )

Đáp số : ...

Xem thêm: Mình Giảm Cân Thành Công Bí Đao, Cách Giảm Cân Hiệu Quả Bằng Nước Ép Bí Đao


Tong so tuoi cua 2 anh em la

24+(6+6)=36(t)

tuoi em sau 6 nam la

36:(5+4) nhan 4= 16(t)

tuoi em

16-6=10(t)

tuoi anh

24-10=14(t)


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

tổng thể tuổi của nhị anh em là 24 tuổi .hiểu được 6 năm nữa thì tuổi em bởi 4/5 tuổi anh. hỏi số tuổi của mỗi cá nhân hiện nay nay?

Đọc tiếp...

6 năm nữa 2 bạn bè gồm số tuổi là

24 + 6 x 2 = 36 tuổi

tuổi em hiện giờ là

36 : ( 4+5 ) x 4 - 6 = 10 tuổi

tuổi anh hiện thời là

24 - 10 = 14 tuổi

đ/s em 10 tuổi

anh 14 tuổi


6 năm nữa tổng thể tuổi của2 anh em là :

24 + 6 x 2 = 36 (tuổi)

Sốtuổi củaem hiện thời là :

36 : ( 4+5 ) x 4 - 6 = 10 (tuổi)

Sốtuổi anh bây chừ là :

24 - 10 = 14 (tuổi )

Đáp số : tuổiem 10 tuổi

anh 14 tuổi


Bài giải :

6 năm nữa toàn bô tuổi của 2 bạn bè là :

24 + 6 * 2 = 36 ( tuổi )

Số tuổi của em 6 năm sau là :

36 : ( 4 + 5 ) * 4 = 16 ( tuổi )

Số tuổi của em hiện thời là :

16 - 6 = 10 ( tuổi )

Số tuổi của anh hiện thời là :

24 - 10 = 14 ( tuổi )

Đáp số : Tuổi em : 10 tuổi.

Tuổi anh : 14 tuổi.


Tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi .Biết rằng 6 năm nữa thì số tuổi của em bằng 4/5 tuổi anh. Tính tuổi bây chừ của mọi người ?

Đọc tiếp...

Trong 6 năm nữa, tổng thể tuổi của 2 đồng đội là:

24+6+6= 36(tuổi)

Tuổi anh hiện tại nay:

36:(4+5)x5 -6= 14 (tuổi)

Tuổi em hiện nay:

24-14= 10 (tuổi

Đáp số: anh: 14 tuổi

em: 10 tuổi


tổng thể tuổi của 2 đồng đội sau 6 năm là :

24 + (6*2) =36 (tuổi )

tổng cộng phần cân nhau là :

4 + 5 = 9 (phần )

Tuổi của anh ý hiện nay la :

36 :9 * 5 -6 =14 (tuổi )

Tuổi em hiện nay là :

24 - 14 = 10 (tuổi )

Đáp số :anh 14 tuổi ; em 10 tuổi.


6 năm nữa thì tổng cộng tuổi anh với em là :

24 + 6 + 6 = 36 ( tuổi )

Ta gồm sơ trang bị :

Tuổi anh sau 6 năm : 5 phần

Tuổi em sau 6 năm : 4 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 ( phần )

Tuổi em sau 6 phái mạnh là :

36 : 9 x 4 = 16 ( tuổi )

Tuổi em hiện nhay là :

16 - 6 = 10 ( tuổi )

Tuổi anh hiện giờ là :

24 - 10 = 14 ( tuổi )

Đ/S : .........

~ Ủng hộ ~


Kiểm tra Tân oán lớp 5 Giải SGK Tân oán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗