Tứ MộMời tuyển chọn phạm vi lục soát

ChứaCủa luận án ChứaCủa thư tịch ChứaCủa tuỳ bút Biệt danh hứng thú làCủa quán bạn bèCổ nhân quan điểm "Lấy vượng là khố , lấy suy là mộ ", này luận điểm đại khái giống nhau . Cái gì gọi là khố? Nói tóm lại , có khí là khố . Tỷ như: mạng mộc sinh tại tháng Mùi là khố , hỏa , thổ mệnh sinh tại tháng Tuất là khố , mạng kim sinh tại tháng Sửu là khố , mạng thủy sinh tại tháng Thìn là khố . Tức là đạt được thời tiết và thời vụ của trợ giúp , không lấy nhập mộ phán đoán suy luận . Cái gì gọi là mộ? Nói tóm lại , mất khí là mộ .

Bạn đang xem: Tứ mộ

Mạng mộc không phải là sống như dần , mão , tháng Mùi , mà địa chi gặp vị; hỏa , thổ mệnh không phải là sống như tị, ngọ , tháng Tuất , mà địa chi gặp tuất; mạng kim không phải là sống như thân , dậu , tháng Sửu , mà địa chi gặp sửu; mạng thủy không phải là sống như hợi , tử , tháng Thìn , mà địa chi gặp thìn . Tức là không chiếm được thời tiết và thời vụ của trợ giúp , lấy nhập mộ phán đoán suy luận . Nhưng địa chi nhìn thấy nhật chủ của cây , tỷ như: mạng mộc gặp dần hoặc mão , hỏa , thổ mệnh gặp tị hoặc ngọ , mạng kim gặp thân hoặc dậu , mạng thủy gặp hợi hoặc tử vân vân. Đồng thời lại có nhật chủ của mộ khố , đồng đều không lẽ lấy nhật chủ nhập mộ hoặc nhập kho phán đoán suy luận . Nhưng giả thiết nhật chủ tại nguyên cục kỳ căn được xung , bởi vì cây bị phóng đi cho nên lại muốn lấy nhập mộ đến phán đoán suy luận . Đại vận hoặc lưu niên cuốn đi kỳ căn , cũng là để cùng năm nhập mộ phán đoán suy luận . Mệnh cục trung lấy nhật chủ nhập kho là tương đối tốt . Bởi vì nếu như nhập mộ là đại biểu cất giữ chi ý , nghĩa rộng là trong tư tưng hướng , cô ưa thích tiềm ẩn , ý chí tiêu cực , thể nhược nhiều bệnh vân vân. Nhập kho thì tương đối nhẹ vi , không có trở lên không lành của vấn đề . Lại giả thiết nhật chủ từ tọa mộ khố nhân , bởi vì trực tiếp thông cây có khí , thì bất luận là không đương mùa , đồng đều lấy nhập kho phán đoán suy luận . Thổ của đặc tính:Thìn tuất sửu mùi là bốn góc nguyệt , là thổ của chuyên giá trị thời tiết và thời vụ , chư sách đều nói thổ vượng như bốn mùa , nhưng ngoài chuyên giá trị vượng khiến trung bởi vì "Phương sau khi , giấu tới tạp" lại mỗi bên có sự khác biệt. Thổ phân khô , ẩm ướt lưỡng chủng , thìn , sửu là ẩm ướt thổ , tuất , vị là khô thổ . Thìn , sửu là ẩm ướt thổ nhân , cái nhân thìn chính là đập chứa nước , thân tí thìn tam hợp , Thân kim chính là lụt chi nguyên , Tý thủy là thủy tới đang lên rừng rực , Thìn thổ nạp chi mà nói: khố , ngụ là ẩm ướt thổ . Sửu nhân , phương bắc thủy chi dư khí , phương khí sau khi gần nước mà ẩm ướt cũng . Vị , Tuất thổ là khô thổ , tuất nhân khô chính là bởi vì hỏa từ dần sinh ra , đến ngọVượng cực , tuất nạp mà vì hỏa khố , ngoài tính khô nóng . Vị chính là hỏa phương chi dư khí , hoả khí sau khi , gần hỏa mà khô . Đây là thìn tuất sửu mùi khô ẩm ướt hàn ấm tới tính của tồn tại .

Không dễ nguyên tắc:Thìn , sửu thổ của đặc tính là ẩm ướt thổ , vị , tuất khô thổ , nhưng thổ cùng kim của quan hệ là thổ sinh kim , kim tiết thổ của quan hệ , cùng lửa quan hệ là thổ tiết hỏa , hỏa sinh thổ của quan hệ , cùng thủy là thổ khắc thủy , thủy hao tổn thổ của quan hệ , cùng mộc là thổ hao tổn mộc , mộc khắc thổ là không dễ pháp tắc .Biến dịch nguyên tắc:Không dễ bên trong có biến dễ , là muốn biến báo , sử dụng biện chứng tư duy mất biến . Biến muốn theo như lý do mà biến . Thìn , sửu thổ là ẩm ướt thổ , vị , Tuất thổ là khô thổ . Thìn , sửu thổ cùng vị , Tuất thổ có ngoài tác dụng đặc biệt . Thìn , sửu thổ gặp hợi tí thủy mà lân cận , thủy có thể thay đổi thìn , sửu thổ của tính chất , lúc này thổ từ thủy tượng , lúc này thổ giúp đỡ mậu , kỷ thổ của lực lượng yếu kém , khó mà dùng làm mậu , kỷ thổ hữu lực của cây . Nhưng như trong cục có thìn , sửu thổ là gặp hợi , Tý thủy , thì không lấy từ thủy tượng luận . Lúc này thổ chính là thổ , theo chính ngũ hành sinh ra khắc luận . Ngoài ra vẫn cần chú ý đấy, dù cho thìn , sửu thổ gặp hợi , Tý thủy , như đất vượng lại chúng hoặc lửa mạnh mà sống thổ thì cũng không từ thủy tượng , vẫn bình chú chính ngũ hành luận , luận thìn , sửu thổ khắc hợi , Tý thủy , sinh ra thân , dậu kim , giúp đỡ mậu , kỷ thổ luận . Vị , Tuất thổ gặp tị, ngọ hỏa lúc, như lửa khí thế vượng , vị , Tuất thổ lấy từ hỏa tượng luận , nhưng như mệnh cục hỏa bị quản chế hoặc suy yếu , lại tạp lấy thìn , sửu , hợi , tử nhân , vị , Tuất thổ vẫn là lấy thổ luận , lấy chính ngũ hành luận , sinh ra kim , khắc thủy , tiết hỏa , hao tổn mộc . Nhưng vị , Tuất thổ từ hỏa tượng luận , lại có chế Kim chi có thể ,Tử bìnhNói tới là giòn , cho nên sinh ra kim chi lực bị hao tổn , gặp mộc thì khó thi bồi mộc công , gặp thủy vẫn lấy khắc chế lẫn nhau luận . Như đơn kiến vị , Tuất thổ là gặp tị, ngọ nhân , hoặc tị, ngọ cùng vị , tuất xa xôi nhân , hỏa là hỏa , thổ là thổ , mỗi người quản lí chức vụ của mình .

5.Tuất thổ: mệnh cục trung dần ngọ tuất cùng gặp, bính , đinh hỏa từ tọa tị, ngọ phía trên , có ở đây không gặp thủy dưới tình huống , Tuất thổ thì lại lấy từ hỏa tượng luận , nhưng thổ tính bất diệt .

Càn tạo: quý vịẤt mãoGiáp týKỉ tỵĐây là nhạc phi tứ trụ . Thời đại chi mão vị bán hợp mộc cục , vị cải cách ruộng đất biến ngũ hành không vì mộ , gặp tân dậu lưu niên , thái tuế xung hợi mão chưa trúng thần , mộc cục phá vị là mộ , giáp nhật làm tại dậu là tử địa mà vô khí , quần kim vây khắc chết mộc , giáp bị khắc vô cứu nhập mộ mà chết .

1 .Mệnh cục trung vị mộ , gặp mộc tại thái tuế xử tử địa vô khí được khắc tất thu vào giáp mộc nhập mộ .

2 .Vị tới mộc mộ có hợp tác cải biến ngũ hành(Không biến mộc), nhưng hợp bị phá , vị tức là thổ , chính là mộc của mộ khố .

Càn tạo: nhâm thìnKỷ dậuNhâm NgọNhâm dầnMệnh cục thìn dậu hợp , thìn mộ không thu thủy , gặp lưu niên mậu thìn , nhâm nhật làm chỗ mộ địa , mậu kỉ thổ vượng khắc thủy , thủy nhập mộ .

Xem thêm: Thiết Kế Ui/Ux Cực Đơn Giản Và Hiệu Quả Với Figma Là Gì, Figma Cho Thiết Kế Ux

Kết luận: nhâm nhật làm tại lưu niên chỗ mộ địa mà vô khí , được khắc nhập thìn mộ , vô khí được khắc tất nhập mộ .

Càn tạo: mậu ngọQuý hợiKỉ tỵMậu thìnMệnh cục thân vượng , lấy tài là sử dụng ,82Năm thủy gặp tuất là chết Địa, Thủy được khắc vô khí nhập thìn mộ , nhật làm vô chế vô tiết , "Vượng" mà vào mộ .

Khôn tạo: ất sửuTân tịTân mãoTân mãoMệnh cục thân vượng , chồng của cô tinh bính hỏa gặp hợi là tuyệt , gặp lưu niên mộ địa , bính hỏa bị xúc phạm vô khí nhập mộ , phu vong .

Chú thích: tuế vận tới can chi là đường, mệnh cục là tự thân , cho nên tuế vận tới can chi bất luận tử tuyệt , tất cả đều là mệnh cục tại tuế vận luận sinh vượng tử mộ tuyệt .

Khôn tạo: bính tuấtCanh týNhâm tuấtQuý mãoMệnh cục bính hỏa xử tử địa vô khí nhập mộ , nhật làm nhâm gặp thân vận vượng mà khắc bính hỏa , bính hỏa xử tử địa vô khí nhập thái tuế mộ .

Càn tạo: ất vịCanh thìnQuý sửuNhâm thânMệnh cục thân vượng , tuế vận mệnh cục sửu mùi tuất tam hình , đinh hỏa nhập sửu mộ , hỏa nhập tuất mộ , vô khí được khắc xông vào mộ .

Càn tạo: tân mãoBính thânNhâm thìnKỷ dậuMệnh cục nhâm thủy tọa khố , nhưng thìn dậu hợp , nhâm không vào mộ , nhâm bính tương xung khắc cha , bính hỏa được khắc vô khí nhập mộ , thân trung chi nhâm khắc tị trung chi bính(Thân hình tị).

Càn tạo: tân sửuMậu tuấtBính tuấtGiáp ngọ84Thái tuế tử xung ngọ , phá mệnh cục ngọ tuất bán hợp , tuất là thổ , nhật chủ nhập mộ , ngồi tù(Mệnh cục nhỏ vận sửu mùi tuất tam hình).86Bính dần , dần ngọ tuất hợp hỏa , tuất biến hỏa , nhật chủ xuất mộ , tức ra ngục .

Chú ý: thiên can có xung có khắc , tổ hợp thích hợp , ngay cả lưu niên đều có thể nhập mộ , như mệnh cục đinh sửu ất sửu , gặp lưu niên tân dậu , tức đinh khắc tân , ất xung tân , tân bị chế phục mà vào sửu mộ , đây là thiên can có xúc phạm bị chế phục liền có thể nhập mộ . Trái lại , địa chi gặp xung là vọt lên , ngược lại không vào mộ , nhưng cái gọi là vọt lên nhất định là lực lượng tương đương , như chênh lệch quá cách xa , tức là xung rơi , không vì vọt lên , chú ý xung rơi cùng vọt lên của khu đừng.

Thiên can có xung có khắc mặc dù có thể nhập mộ , nhưng cũng phải nhìn bị xúc phạm một phương của lực lượng . Như lực lượng thấp hơn chủ xung chủ khắc một phương , thì có thể nhập mộ , như lớn hơn thì không vào mộ , cái này so với như là lộ ra lọt vào đối phương súng máy bắn phá , nhất định phải "Nằm ", như đánh trúng liền nhập mộ , đánh không trúng là nằm , cũng không nhập .