Ty gia úd

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 23.152 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.


(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.


Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank23.00023.02023.32023.320
ACB23.05023.08023.27023.270
Agribank23.01023.03023.300
Bảo Việt23.05523.05523.275
BIDV23.03523.03523.315
CBBanksydneyowenson.comsydneyowenson.comwebgiá.com
Đông Áweb giáwebgiá.comsydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.com
Eximbankxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.comwebgiá.com
GPBanksydneyowenson.comsydneyowenson.comsydneyowenson.com
HDBankxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.com
Hong Leongsydneyowenson.comwebgiá.comsydneyowenson.com
HSBCsydneyowenson.comweb giáweb giáweb giá
Indovinaxem tại sydneyowenson.comweb giáweb giá
Kiên Longweb giáwebgiá.comweb giá
Liên Việtsydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.com
MSBxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.comwebgiá.comxem tại sydneyowenson.com
MBweb giáxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.comwebgiá.com
Nam Áweb giáweb giáwebgiá.com
NCBwebgiá.comwebgiá.comweb giáweb giá
OCBweb giásydneyowenson.comwebgiá.comweb giá
OceanBankxem tại sydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.com
PGBankwebgiá.comwebgiá.comsydneyowenson.com
PublicBankxem tại sydneyowenson.comweb giáxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.com
PVcomBanksydneyowenson.comsydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.comweb giá
Sacombanksydneyowenson.comsydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.com
Saigonbankweb giáxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.com
SCBsydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.comwebgiá.comsydneyowenson.com
SeABanksydneyowenson.comwebgiá.comxem tại sydneyowenson.comwebgiá.com
SHBxem tại sydneyowenson.comweb giáxem tại sydneyowenson.com
Techcombankweb giáxem tại sydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.com
TPBwebgiá.comxem tại sydneyowenson.comweb giá
UOBweb giáwebgiá.comsydneyowenson.com
VIBsydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.com
VietABankxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.comwebgiá.com
VietBanksydneyowenson.comsydneyowenson.comwebgiá.com
VietCapitalBanksydneyowenson.comweb giáwebgiá.com
Vietcombankxem tại sydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.com
VietinBankxem tại sydneyowenson.comxem tại sydneyowenson.comsydneyowenson.com
VPBanksydneyowenson.comwebgiá.comwebgiá.com
VRBsydneyowenson.comweb giásydneyowenson.com

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, sydneyowenson.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng TPB, UOB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.970 VND

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.985 VND

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.085 VND

+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.092 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng Kiên Long đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.260 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.257 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.697 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.426 VND

| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |