Url chính sách quyền riêng tư facebook

*

Trước khi bạn bắt đầu tạo chiến dịch quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chúng tôi khuyên bạn nên nhờ ai đó trong đội ngũ pháp lý xem lại các câu bạn định hỏi trên mẫu cũng như xem qua chính sách quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng và điều khoản dịch vụ. Sau khi bạn đã sẵn sàng, hãy đảm bảo bạn cũng có:

URL tới chính sách về quyền riêng tư của doanh nghiệp bạn.Hình ảnh cho quảng cáo của bạn.

Bạn đang xem: Url chính sách quyền riêng tư facebook

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Thiết lập

Bạn có thể tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ Trang của mình hoặc từ Trình quản lý quảng cáo:


Từ Trang của bạn
Truy cập Trang của doanh nghiệp. Nhấp vào Công cụ đăng ở trên cùng.Nhấp vào Thư viện mẫu trong menu thả xuống bên trái.


Nhấp vào +Tạo ở trên cùng.


Tiếp theo, chọn tạo hoặc không tạo:

Mẫu mới và nhập tất cả thông tin mới. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy nhấp vào Tiếp ở dưới cùng bên phải của màn hình rồi tiếp tục thiết lập với Bước 6.

HOẶC

Sao chép mẫu có sẵn, điều đó sẽ cho phép bạn sử dụng mẫu bạn đã tạo và thêm câu hỏi này vào đó. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy tìm kiếm các mẫu của bạn để chọn mẫu bạn muốn sửa đổi và nhấp vào Tiếp ở dưới cùng bên phải của màn hình. Sau đó, bỏ qua đến Bước 9 để tiếp tục thiết lập.

Trong phần có nội dung Mẫu chưa đặt tên ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì và đặt tên cho mẫu tức thì.

Mẹo: Hãy lưu tiến trình trong khi bạn thiết lập mẫu tức thì bằng cách nhấp vào nút Lưu ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

Mẹo: Xem trước quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong suốt quá trình tạo ở ngăn bên phải.

Tiếp theo, nhấp vào Câu hỏi. Thêm Tiêu đề tùy chỉnh (tùy chọn).


Trong Bạn muốn biết thông tin gì?, bạn sẽ nhìn thấy EmailTên đầy đủ đã được chọn cho tùy chọn thông tin người dùng. Bạn có thể nhấp vào Hiển thị thêm tùy chọn nếu muốn hỏi thêm thông tin.

Xem thêm: Hack Game Nhà Hàng Thú Cưng : Những Mẹo Cần Có Cho Các “Con Sen” Tân Thủ


Nếu đang sửa đổi mẫu tức thì có sẵn, bạn có thể nhấp vào Kết thúc ở góc trên cùng bên phải để hoàn tất việc thêm câu hỏi đặt cuộc hẹn. Nếu đang thực hiện quá trình tạo mẫu tức thì mới, bạn có thể nhấp vào Lưu và tiếp tục các bước dưới đây để hoàn thành quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Nhấp vào Chính sách quyền riêng tư. Thêm văn bản liên kết và URL liên kết đến chính sách quyền riêng tư. Nếu muốn, bạn có thể chọn ô bên cạnh Thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm tùy chỉnh nếu muốn thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bổ sung vào mẫu tức thì. Lưu ý rằng tuyên bố từ chối trách nhiệm không có giới hạn ký tự.


Nhấp vào mũi tên ở cuối phần Xem trước mẫu và đảm bảo toàn bộ mẫu hiển thị theo cách bạn muốn.Nhấp vào Hoàn tất để hoàn thành mẫu. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Lưu nếu muốn hoàn thành sau.
Từ Trình quản lý quảng cáo

Trong Trình quản lý quảng cáo: Nhấp vào + Tạo ở trên cùng bên trái.

Thiết lập Đối tượng, Vị trí quảng cáo, Ngân sách & Lịch chạy. Không giống như các loại chiến dịch khác, bạn không thể nhắm mục tiêu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến những người dưới 18 tuổi.Sau khi bạn đã hoàn tất bước cuối cùng, nhấp vào Tiếp tục.Chọn Tên quảng cáo và trong Danh tính, chọn Trang của bạn và đính kèm tài khoản Instagram, nếu có. Chọn Định dạng quảng cáo, sau đó thêm hình ảnh hoặc video vào quảng cáo. Điền vào Tiêu đề, Văn bản của quảng cáo và thêm nút Kêu gọi hành động.Nhấp vào Hiển thị tùy chọn nâng cao để thêm Facebook pixel nếu bạn có.Trong phần Mẫu tức thì, bạn có thể nhấp vào + Mẫu mới để tạo mẫu tức thì mới.


Ngoài ra, bạn có thể chọn mẫu mình đã tạo và chọn Sao chép để sửa đổi mẫu đó để thêm câu hỏi tùy chọn đặt cuộc hẹn.


HOẶC bạn có thể chọn một mẫu tức thì nháp mình đã lưu trước đó và nhấp vào Chỉnh sửa để tiếp tục chỉnh sửa mẫu nhằm thêm câu hỏi tùy chọn đặt cuộc hẹn.


Nếu bạn đang tiếp tục với một mẫu mới, hãy đặt tên cho mẫu tức thì ở chỗ cho biết Mẫu chưa đặt tên ở trên cùng.


Tiếp theo, nhấp vào Câu hỏi. Thêm Tiêu đề tùy chỉnh (tùy chọn).


Trong Bạn muốn biết thông tin gì?, bạn sẽ nhìn thấy EmailTên đầy đủ đã được chọn cho tùy chọn thông tin người dùng. Bạn có thể nhấp vào Hiển thị thêm tùy chọn nếu muốn hỏi thêm thông tin.


Nếu đang sửa đổi mẫu tức thì có sẵn, bạn có thể nhấp vào Kết thúc ở góc trên cùng bên phải để hoàn tất việc thêm câu hỏi đặt cuộc hẹn. Nếu đang thực hiện quá trình tạo mẫu tức thì mới, bạn có thể nhấp vào Lưu và tiếp tục các bước dưới đây để hoàn thành quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Nhấp vào Chính sách quyền riêng tư. Thêm văn bản liên kết và URL liên kết đến chính sách quyền riêng tư. Nếu muốn, bạn có thể chọn ô bên cạnh Thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm tùy chỉnh nếu muốn thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bổ sung vào mẫu tức thì. Lưu ý rằng tuyên bố từ chối trách nhiệm không có giới hạn ký tự.


Nhấp vào mũi tên ở cuối phần Xem trước mẫu và đảm bảo toàn bộ mẫu hiển thị theo cách bạn muốn.Nhấp vào Hoàn tất để hoàn thành mẫu. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Lưu nếu cho rằng mình sẽ muốn thay đổi sau hoặc chưa hoàn tất mẫu.

Tìm hiểu thêm về tạo, quản lý và khắc phục sự cố về quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng.