Validate Là Gì

Sử dụng ZendValidator nhằm xác thực cân xứng dư liệu mang đến ứng dụng, luôn luôn buộc phải Validator dữ liệu Lúc Form Upload tài liệu đến trang web.

Bạn đang xem: Validate là gì


Validator là gì

Validator là chức năng kiểm soát sự phù hợp của dữ liệu. ví dụ như vận dụng website của chúng ta đòi hỏi username cần phải có độ nhiều năm tối thiểu 6 ký kết từ, còn chỉ áp dụng bảng vần âm. khi người dùng cập nhật dữ liệu này thì Validator vẫn làm việc nhằm chất vấn coi tài liệu đó bao gồm tương xứng hay không.

Nếu tlỗi viện của người tiêu dùng chưa tích vừa lòng ZendValidator hãy tích phù hợp nó bằng lệnh composer

composer require zendframework/zend-validator

Sử dụng Validator cơ bản trong Zend Framework

Các Validator hỗ trợ được kế thừa từ bỏ đồ họa ZendValidatorValidatorInterface đề xuất bọn chúng đều phải có hàm isValid() và getMessages()

Hàm isValid() được Điện thoại tư vấn thì Validator vẫn triển khai soát sổ dữ liệu, ví như cân xứng trả về TRUE cùng False nếu sai. Lúc này hotline hàm getMessage vẫn trả về mảng đựng những thông tin giải thích vị sao mà tài liệu ko tương xứng.

Xem thêm: 7 Triệu Đồng Có Nên Mua Htc Butterfly 2, Những Lý Do Người Dùng Chọn Mua Htc Butterfly 2

lấy một ví dụ sau khám nghiệm xem can hệ gmail nhtràn lên có phù hợp hay là không bằng phương pháp thực hiện validator có tên EmailAddress:

$validator = new ZendValidatorEmailAddress();if ($validator->isValid($email)) // Địa chỉ email là phù hợp else // Thư điện tử sai và hiện lên thông tin foreach ($validator->getMessages() as $messageId => $message) eđến "Validation failure "$messageId": $message "; Zover Framework cung cấp sẵn những Validator sản xuất sẵn, list xem tại: Các Validator chuẩn của ZF, nếu như muốn viết một Validator riêng rẽ hãy coi Viết Validator vào ZF

Tùy chọn các thông tin lỗi mang đến Validator

Mỗi Validator của ZF tất cả một tập đúng theo những thông báo, nhằm mục đích cho thấy thêm từng các loại lỗi ko tương xứng dữ liệu cụ thể. 

Mỗi thông báo lỗi được xây dựng từ các phát triển thành thông tin và template thông báo. Để coi những đổi thay thông báo cần sử dụng hàm: getMessageVariables(). Để coi template thông báo dùng hàm getMessageTemplates().

Để tùy chỉnh thông (biến hóa thông báo) chúng ta sử dụng hàm SetMessage

Ví dụ:

$validator = new ZendValidatorStringLength(8);$validator->setMessage( "The string "%value%" is too short; it must be at least %min% " . "characters", ZendValidatorStringLength::TOO_SHORT);if (!$validator->isValid("word")) $messages = $validator->getMessages(); eđến current($messages); // "The string "word" is too short; it must be at least 8 characters"Hoặc

$validator = new ZendValidatorStringLength(array("min" => 8, "max" => 12));$validator->setMessages( array( ZendValidatorStringLength::TOO_SHORT => "The string "%value%" is too short", ZendValidatorStringLength::TOO_LONG => "The string "%value%" is too long"));

Valid theo chuỗi

ValidatorChain là lớp giúp cho bạn gắn nhiều validator thành một cùng với cách thức attach, sau đó bình chọn tài liệu đi qua tất cả những validator kia.

$validatorChain = new ZendValidatorValidatorChain();$validatorChain->attach(new ZendValidatorStringLength( array("min" => 6, "max" => 12))) ->attach(new ZendI18nValidatorAlnum());if ($validatorChain->isValid($username)) //Dữ liệu không phù hợp else //Thông báo lỗi về dữ liệu ko cân xứng foreach ($validatorChain->getMessages() as $message) emang đến "$message ";