VỤ TRƯỞNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Có lúc nào các bạn thắc mắc ” Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam-Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” dịch lịch sự Tiếng Anh núm làm sao ko ? Hay tên Tiếng Anh của Sở ngành bản thân đã thao tác làm việc là gì ? Vụ trưởng, người đứng đầu snghỉ ngơi, nhân viên Tiếng Anh là gì ?

Sở Ngoại giao đã ban hành Thông tư Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị chức năng và chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức quý phái tiếng Anh để tiện lợi đến vấn đề giao dịch đối ngoại và giao tiếp Tiếng Anh. Dưới đây là cục bộ tên những Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, với chức vụ tương quan đã được Sở Ngoại giao phê chăm bẵm cùng được thực hiện vào toàn bộ những vnạp năng lượng bản thiết yếu quy. Vui lòng dìm CTRL+F nhằm tìm tìm tên của bộ ngành bạn quan tâm.

Bạn đang xem: Vụ trưởng tiếng anh là gì

(xem thêm bài viết Tên tiếng Anh những ngôi trường ĐH Việt Nam)

1. Quốc hiệu, chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước


Tên giờ Việt
Tên tiếng Anh
Viết tắt (nếu có)
Nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam
Socialist Republic of Viet Nam
SRV
Chủ tịch nước Cộng hòa xóm hội chủ nghĩa ViệtNam
President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam
Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của nhà nước, những Bộ, ban ngành ngang bộ


nhà nước nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam
Government of the Socialist Republic of Viet Nam
GOV
Sở Quốc phòng
Ministry of National Defence
MND
Bộ Công an
Ministry of Public Security
MPS
Bộ Ngoại giao
Ministry of Foreign Affairs
MOFA
Sở Tư pháp
Ministry of Justice
MOJ
Bộ Tài chính
Ministry of Finance
MOF
Sở Công Thương
Ministry of Industry và Trade
MOIT
Sở Lao động – Tmùi hương binh và Xã hội
Ministry of Labour, War invalids & Social Affairs
MOLISA
Sở Giao thông vận tải
Ministry of Transport
MOT
Sở Xây dựng
Ministry of Construction
MOC
Bộ Thông tin với Truyền thông
Ministry of Information and Communications
MIC
Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo
Ministry of Education and Training
MOET
Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn
Ministry of Agriculture và Rural Development
MARD
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ministry of Planning & Investment
MPI
Sở Nội vụ
Ministry of Home Affairs
MOHA
Bộ Y tế
Ministry of Health
MOH
Sở Khoa học cùng Công nghệ
Ministry of Science & Technology
MOST
Bộ Văn uống hóa, Thể thao với Du lịch
Ministry of Culture, Sports and Tourism
MOCST
Sở Tài nguyên ổn với Môi trường
Ministry of Natural Resources and Environment
MONRE
Thanh khô tra Chính phủ
Government Inspectorate
GI
Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Viet Nam
SBV
Ủy ban Dân tộc
Committee for Ethnic Affairs
CEMA
Văn uống phòng Chính phủ
Office of the Government
GO

3. Tên của các Cơ quan tiền trực thuộc Chính phủ


Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ho Chi Minc Mausoleum Management
HCMM
Bảo hiểm buôn bản hội Việt Nam
Viet Nam Social Security
VSI
Thông tấn xã Việt Nam
Viet Nam News Agency
VNA
Đài Tiếng nói Việt Nam
Voice of Viet Nam
VOV
Đài Truyền hình Việt Nam
Viet Nam Television
VTV
Học viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh National Academy of Politics và Public Administration
HCMA
Viện Khoa học tập với Công nghệ Việt Nam
Viet Nam Academy of Science & Technology
VAST
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viet Nam Academy of Social Sciences
VASS

4. Chức danh Thủ tướng mạo, Phó Thủ tướng tá Chính phủ, những Sở trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ


Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam
Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng Thường trực
Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng
Deputy Prime Minister
Bộ trưởng Sở Quốc phòng
Minister of National Defence
Bộ trưởng Sở Công an
Minister of Public Security
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Minister of Justice
Sở trưởng Sở Tài chính
Minister of Finance
Sở trưởng Bộ Công Thương
Minister of Industry và Trade
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh cùng Xã hội
Minister of Labour, War Invalids và Social Affairs
Sở trưởng Bộ Giao thông vận tải
Minister of Transport
Bộ trưởng Sở Xây dựng
Minister of Construction
Sở trưởng Bộ Thông tin cùng Truyền thông
Minister of Information and Communications
Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo
Minister of Education & Training
Bộ trưởng Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn
Minister of Agriculture & Rural Development
Sở trưởng Bộ Kế hoạch cùng Đầu tư
Minister of Planning and Investment
Sở trưởng Bộ Nội vụ
Minister of Home Affairs
Sở trưởng Bộ Y tế
Minister of Health
Sở trưởng Bộ Khoa học tập cùng Công nghệ
Minister of Science & Technology
Sở trưởng Sở Vnạp năng lượng hóa, Thể thao cùng Du lịch
Minister of Culture, Sports & Tourism
Sở trưởng Bộ Tài nguim và Môi trường
Minister of Natural Resources và Environment
Tổng Thanh khô tra Chính phủ
Inspector-General
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Governor of the State Bank of Viet Nam
Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Sở trưởng, Chủ nhiệm Vnạp năng lượng chống Chính phủ
Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức vụ Lãnh đạo Vnạp năng lượng phòng


Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước
Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó Chủ nhiệm Văn uống phòng Chủ tịch nước
Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý Chủ tịch nước
Assistant to the President

6. Tên thông thường của những đơn vị chức năng thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ


Vnạp năng lượng chống Bộ
Ministry Office
Thanh hao tra Bộ
Ministry Inspectorate
Tổng cục
Directorate
Ủy ban
Committee/Commission
Cục
Department/Authority/Agency
Vụ
Department
Học viện
Academy
Viện
Institute
Trung tâm
Centre
Ban
Board
Phòng
Division
Vụ Tổ chức Cán bộ
Department of Personnel & Organisation
Vụ Pháp chế
Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế
Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp Thđọng trưởng với tương tự mang lại Chulặng viên những Sở, cơ quan ngang Bộ.


Thđọng trưởng Thường trực
Permanent Deputy Minister
Thđọng trưởng
Deputy Minister
Tổng Cục trưởng
Director General
Phó Tổng Cục trưởng
Deputy Director General
Phó Chủ nhiệm Thường trực
Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó Chủ nhiệm
Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý Sở trưởng
Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban
Chairman/Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Vnạp năng lượng chống Bộ
Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Vnạp năng lượng chống Bộ
Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng
Director General
Phó Cục trưởng
Deputy Director General
Vụ trưởng
Director General
Phó Vụ trưởng
Deputy Director General
Giám đốc Học viện
President of Academy
Phó Giám đốc Học viện
Vice President of Academy
Viện trưởng
Director of Institute
Phó Viện trưởng
Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm
Director of Centre
Phó giám đốc Trung tâm
Deputy Director of Centre
Trưởng phòng
Head of Division
Phó trưởng phòng
Deputy Head of Division
Chuim viên cao cấp
Senior Official
Chuyên ổn viên chính
Principal Official
Chuim viên
Official
Tkhô giòn tra viên cao cấp
Senior Inspector
Thanh tra viên chính
Principal Inspector
Tkhô giòn tra viên
Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo những Cơ quan liêu nằm trong Chính phủ


Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Director of Ho Chi Minch Mausoleum Management
Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xóm hội Việt Nam
General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm buôn bản hội Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn làng Việt Nam
General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn buôn bản Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia Hồ Chí Minh
President of Ho Chi Minh National Academy of Politics và Public Administration
Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành thiết yếu Quốc gia Hồ Chí Minh
Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics & Public Administration
Chủ tịch Viện Khoa học tập với Công nghệ Việt Nam
President of Viet Nam Academy of Science và Technology
Phó Chủ tịch Viện Khoa học tập với Công nghệ Việt Nam
Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị chức năng và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị chức năng cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)


Văn uống phòng
Office
Chánh Vnạp năng lượng phòng
Chief of Office
Phó Chánh Văn uống phòng
Deputy Chief of Office
Cục
Department
Cục trưởng
Director
Phó Cục trưởng
Deputy Director
Vụ
Department
Vụ trưởng
Director
Phó Vụ trưởng
Deputy Director
Ban
Board
Trưởng Ban
Head
Phó Trưởng Ban
Deputy Head
Chi cục
Branch
Chi viên trưởng
Manager
Chi cục phó
Deputy Manager
Phòng
Division
Trưởng phòng
Head of Division
Phó Trưởng phòng
Deputy Head of Division

10. Tên TP.. hà Nội, đô thị, tỉnh, quận, thị trấn, làng cùng những đơn vị chức năng trực thuộc


Thủ đô Hà Nội
thủ đô hà nội Capital
Thành phố
Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh
City
Ví dụ: Ho Chi Minc City
Tỉnh:
Ví dụ: Tỉnh Hà Nam
Province
Ví dụ: Ha Nam Province
Quận, Huyện:
Ví dụ: Quận Ba Đình
District
Ví dụ: Ba Dinc District
Xã:
Ví dụ: Xã Quang Trung
Commune
Ví dụ: Quang Trung Commune
Phường:
Ví dụ: Phường Tràng Tiền
Ward
Ví dụ: Trang Tien Ward
Thôn/Ấp/Bản/Phum
Hamlet, Village
Ủy ban nhân dân (các cấp cho từ bỏ thị trấn trực nằm trong Trung ương, tỉnh giấc mang đến xóm, phường)
People’s Committee
Ví dụ:
– UBND Thành phố Hồ Chí Minh
– Ủy Ban Nhân Dân thức giấc Lạng Sơn
– UBND thị trấn Đông Anh
– Ủy Ban Nhân Dân làng mạc Mễ Trì
– Ủy Ban Nhân Dân phường Tràng Tiền
Ví dụ:
– People’s Committee of Ho Chi Minh City
– People’s Committee of Lang Son Province
– People’s Committee of Dong Anh District
– People’s Committee of Me Tri Commune
– People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn uống phòng
Office
Sở
Ví dụ: Snghỉ ngơi Ngoại vụ Hà Nội
Department
Ví dụ: Ha Noi External Relations Department
Ban
Board
Phòng (trực ở trong UBND)
Committee Division
Thị xóm, Thị trấn:
Ví dụ: Thị thôn Sầm Sơn
Town
Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh chỉ huy, cán cỗ công chức tổ chức chính quyền địa phương thơm những cấp


Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng đô thị Hà Nội
Ví dụ:
– Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị trấn Hồ Chí Minh
– Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà Nam
– Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh thành Huế
– Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Anh
– Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # làng mạc Đình Bảng
– Chairman/Chairwoman of Dinch Bang Commune People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng phường Tràng Tiền
– Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân
Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân
Member of the People’s Committee
Giám đốc Sở
Director of Department
Phó Giám đốc Sở
Deputy Director of Department
Chánh Vnạp năng lượng phòng
Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng
Deputy Chief of Office
Chánh Thanh khô tra
Chief Inspector
Phó Chánh Tkhô hanh tra
Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng
Head of Division
Phó Trưởng phòng
Deputy Head of Division
Chulặng viên cao cấp
Senior Official
Chuyên ổn viên chính
Principal Official
Chulặng viên
Official
* Ghi chú:
– “Việt Nam”gửi sang tính tự là “Vietnamese”
– “Người Việt Nam” dịch sang trọng Tiếng Anh là “Vietnamese”
– Sở hữu phương pháp của danh từ bỏ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

Chia sẻ bài viết:


Like this:


Số lượt say mê Đang sở hữu...

Có liên quan


26 comments on “Tên các bộ, ngành, cơ sở trong TiếngAnh”


duy anh
Tháng Bảy 23, 2013
*

trưởng phòng tổ chức triển khai hành chinch giờ anh la gì


Phản hồi
Hama
Tháng Một 18, 2014
*

Bảo hiểm xã hội toàn quốc = Viet Nam social security ( ?! ) ,tất cả lộn không vậy ?


Phản hồi

Bạn đã mong muốn nói gì đúng không ? Gõ đi, còn chần chừ gì nữa ! Hủy trả lời


Nhập bình luận của chúng ta tại trên đây...

Mời chúng ta điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào trong 1 biểu tượng để đăng nhập:


*

Tlỗi điện tử (bắt buộc) (Địa chỉ của doanh nghiệp được giấu kín)
Tên (bắt buộc)
Trang web
*

Quý Khách vẫn phản hồi bởi tài khoản sydneyowenson.com.com(Đăng xuất/Ttuyệt đổi)


*

quý khách hàng đã bình luận bằng thông tin tài khoản Google(Đăng xuất/Ttuyệt đổi)


Quý Khách sẽ phản hồi bởi tài khoản Twitter(Đăng xuất/Thay đổi)


Bạn đã phản hồi bằng thông tin tài khoản Facebook(Đăng xuất/Tgiỏi đổi)


Hủy bỏ

Connecting lớn %s


Thông báo mang đến tôi bằng email Lúc bao gồm phản hồi mới.

Thông báo cho tôi bởi tin nhắn Khi có bài đăng new.


Thông tin

This entry was posted on Tháng Mười Hai 1, 2012 by Admin in Dịch thuật-Thuật ngữ Tiếng Anh và tagged bộ, cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta, nhân viên vào tiếng anh là gì, giao tiep tieng anh, hướng dẫn dịch quốc hiệu, Sociadanh mục Republic of Viet Nam, tên những bộ ngành vào giờ anh, tên giờ đồng hồ anh những cỗ ngành, giờ đồng hồ anh giao tiep.

Liên kết ngắn

https://wp.me/p2FTfk-5m

Điều hướng


Previous post
Next post

Bài viết đang HOT


Bài mới


Các chúng ta có gmail đến Tiếng Anh đơn giản dễ dàng hỏi về làm cho chũm làm sao để có thể update nội dung bài viết bắt đầu thường xuyên, xin được share với đa số người những cách thực hiện nlỗi sau:

2. Nếu bạn tài năng khoản sydneyowenson.com cùng đăng nhập, chúng ta chỉ việc cliông xã Follow.

3. Đăng ký kết nhận nội dung bài viết qua email bằng phương pháp điền email bạn đang áp dụng cùng ấn Follow.

3. Share bài viết qua facebook và Google+.

Chúc các bạn luôn luôn bao gồm thật nhiều thú vui.

Xem thêm: Goodwill Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Khách đang online


Nhận bài viết qua Email

Nếu các bạn thấy độc đáo, hãy điền gmail vào ô dưới và nhấn nút ít Follow cập nhật hầu như nội dung bài viết của blog Tiếng Anh đơn giản dễ dàng.


Join 415 other followers


Địa chỉ tlỗi điện tử:

Follow


Hướng dẫn phát âm bài


1. quý khách chú ý sang bên phải, thấy nút ít Older posts, hãy cliông xã vào kia nhằm sang trang mặt (còn nhiều bài bác lắm chúng ta à !)

2. Quý Khách quan sát quý phái phía trái thấy Follow Blog via Email, hãy điền email của khách hàng nhằm không biến thành bỏ dở nội dung bài viết mới

3. Quý khách hàng mong kiếm tìm báo cáo ? Hãy áp dụng nút Tìm tìm dưới.

4. Clichồng vào hình Logo mặt cười phía trên để ra trang chủ.

5. Nếu tất cả thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới các bài viết, mình vẫn nỗ lực lời giải toàn bộ.

6. Và sau cuối, phần nhiều người tiêu dùng bài viết trên blog phấn kích vướng lại mối cung cấp (links gốc bài xích viết) nhé.

Chúc các bạn có những giờ phút ít thiệt hữu dụng với Tiếng Anh dễ dàng và đơn giản.


Tìm tìm cho:

Follow Blog via Email

Enter your gmail address to follow this blog and receive sầu notifications of new posts by tin nhắn.


Join 415 other followers


Địa chỉ tlỗi điện tử:

Follow


*
Luyện thi IELTS


Tạo một trang web miễn phí hoặc 1 blog cùng với sydneyowenson.com.com.


Add your thoughts here... (optional)Post to
Hủy bỏ
Thỏng năng lượng điện tử (Required)Tên (Required)Trang web
Đang mua Bình luận...
Phản hồi
×
Sover khổng lồ E-Mail AddressYour NameYour Email Address
*
Hủy bỏ
Post was not sent - check your email addresses!
Thư điện tử kiểm tra failed, please try again
Sorry, your blog cannot chia sẻ posts by gmail.
Privacy và Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree khổng lồ their use. To find out more, including how khổng lồ control cookies, see here:Cookie Policy
%d bloggers lượt thích this: