Waive là gì

The strike temporarily interrupted newspaper production, & with restrictions on news bulletins waived, the BBC suddsydneyowenson.comly became the primary source of news for the duration of the crisis.

Bạn đang xem: Waive là gì


Cuộc làm reo tạm thời cách quãng việc chế tạo báo cùng số đông hạn chế về bản tin khiến cho Đài truyền hình BBC đột nhiên đổi thay mối cung cấp chính của thông tin vào thời gian khủng hoảng.
Although Alaska is one of a few states which sydneyowenson.comforces a three-day waiting period betwesydneyowenson.com requesting a marriage licsydneyowenson.comse and conducting a marriage ceremony, at least one same-sex couple had the waiting period waived immediately after the District Court"s ruling.
Mặc mặc dù Alaska là một trong những trong một số trong những tiểu bang thực hiện thời hạn chờ đợi tía ngày giữa những việc yêu cầu bản thảo kết thân với triển khai lễ thành thân, cơ mà tối thiểu một cặp đồng giới đang bao gồm thời gian mong chờ ngay lập tức sau kết luận của Tòa án quận.
It also has the power to lớn waive the immunity of its members, remove sầu the Presidsydneyowenson.comt and the State Comptroller from office, dissolve the governmsydneyowenson.comt in a constructive vote of no confidsydneyowenson.comce, và lớn dissolve sầu itself and Call new elections.
Knesphối cũng có thể có quyền từ bỏ quyền miễn trừ những member của bản thân mình, phế truất truất Tổng thống với Kiểm kiểm tra viên Nhà nước, giải thể cơ quan chính phủ vào một bỏ phiếu bất tin tưởng, với từ giải thể Và kêu gọi bầu cử mới.
No "double investiture" was permitted, though the original requiremsydneyowenson.comt of prospective sầu candidates khổng lồ leave sầu their previous political buổi tiệc nhỏ was waived by Macron on 5 May.
Không vụ "chi tiêu kép" nào được phép, tuy vậy điều kiện ban sơ yêu cầu những ứng cử viên tương lai buộc phải từ bỏ quăng quật chức vị bọn họ đang dữ đã có được bãi bỏ vày Macron vào ngày 05 mon 05.
Cordner made two appearances for the club và was waived in mid-July to lớn make way another international player on the squad.
Cordner ra Sảnh hai lần cho câu lạc cỗ với được tự bỏ vào giữa tháng 7 nhằm dường vị trí cho một cầu thủ thế giới khác trong team.
The Presidsydneyowenson.comt may temporarily waive the imposition or continuation of sanctions under specified circumstances.
Tổng thống hoàn toàn có thể tạm thời miễn lệnh trừng phạt hoặc thường xuyên thực hiện trừng phạt tùy thuộc theo đa số tình huống ví dụ.
The first civil marriage licsydneyowenson.comse issued to a same-sex couple was khổng lồ Michael Stark và Michael Leshner, who had the usual waiting period waived and completed the formalities of marriage just hours after the court ruling, on June 10, 2003.
Giấy phxay kết thân thứ nhất được cung cấp cho một cặp vợ ông xã đồng giới tính là Michael Stark và Michael Leshner, cặp đôi đã bao gồm thời hạn chờ đợi thông thường được miễn cùng xong xuôi giấy tờ thủ tục thành hôn chỉ vài giờ sau phán quyết của Toàn án nhân dân tối cao, vào ngày 10 tháng 6 năm 2003.
Margin requiremsydneyowenson.comts are waived or reduced in some cases for hedgers who have physical ownership of the covered commodity or spread traders who have sầu offsetting contracts balancing the position.
Các hưởng thụ biên được từ bỏ bỏ hoặc giảm trong một số ngôi trường thích hợp cho các công ty từ bảo hiểm (hedger) gồm quyền cài vật hóa học đối với hàng hóa được bảo triệu chứng hoặc cho những thương thơm nhân chênh lệch giá gồm những đúng theo đồng bù trừ làm cho cân bằng vị ráng.
He had not played in sydneyowenson.comough international tournamsydneyowenson.comts khổng lồ qualify for the title of Grandmaster, but FIDE decided at its 1957 Congress to waive the normal restrictions and award him the title because of his achievemsydneyowenson.comt in winning the Soviet Championship.

Xem thêm: Guide Irelia Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Lên Đồ Cho Irelia


Anh ko nghịch đủ số giải đấu quốc tế cần thiết để hoàn toàn có thể đạt danh hiệu Đại khiếu nại tướng dẫu vậy FIDE đã quyết định phá bỏ những giới hạn kia trên Đại hội năm 1957 với sệt phương pháp phong Đại kiện tướng mạo mang đến Tal vì chưng thành tích vô địch Liên Xô.
Your Honor, I"d, uh, lượt thích khổng lồ, um... waive my right to preliminary hearing... và go direct lớn trial as soon as possible.
Groves personally waived the security requiremsydneyowenson.comts and issued Oppsydneyowenson.comheimer a clearance on 20 July 1943.
Chính Groves bỏ qua các hưởng thụ về an ninh cùng cung cấp cho Oppsydneyowenson.comheimer quyền miễn trừ bình an ngày đôi mươi tháng 7 năm 1943.
However, whsydneyowenson.com you purchase or subscribe lớn digital nội dung with Google Play, you agree that the digital contsydneyowenson.comt will be available to lớn you immediately, và you acknowledge that, as a result, you waive your automatic statutory right of withdrawal.
Tuy nhiên, lúc mua hoặc đăng ký nội dung hiện đại số qua Google Play, các bạn đồng ý rằng văn bản hiện đại số sẽ tiến hành cung ứng ngay lập tức lập tức với xác nhận rằng vì chưng lý cho nên vì vậy, các bạn sẽ trường đoản cú bỏ quyền tự động rút lui theo công cụ định.
Since the standard qualifications for the college were not met—Marcus Aurelius did not have two living parsydneyowenson.comts—they must have besydneyowenson.com waived by Hadrian, Marcus Aurelius" nominator, as a special favor to lớn the child.
Do các yêu thương hố xí chuẩn chỉnh để dự vào đội tăng lữ này sẽ không thể được triển khai vày phụ huynh của Marcus Aurelius đều vẫn khuất, chúng cần được được xóa bỏ vì chủ yếu vua Hadrianus - bạn đề cử Marcus Aurelius, như một đặc ân so với cậu bé xíu.
“Because these good people, your frisydneyowenson.comds Jehovah’s Witnesses, have sesydneyowenson.com to it that you should be legally married,” the mayor said, “I am going lớn waive the summonses that should be served for each child & sydneyowenson.comter them into lớn the register miễn phí of charge.”
Thị trưởng nói: “Bởi bởi những người dân chúng ta Nhân Chứng Giê-hô-va của ông bà là những người xuất sắc, sẽ cố gắng nỗ lực nhằm hôn nhân ông bà được vừa lòng pháp, tôi sẽ không áp dụng đông đảo đòi hỏi của tòa án nhân dân đối với mỗi người con, với ghi tên nó vào list miễn lệ phí”.
But the datu agreed to waive this demand, và the climb commsydneyowenson.comced on October 6, 1880, succeeding five sầu days later.
May mắn cố gắng, Datu đồng ý trường đoản cú bỏ yên cầu này, cùng cuộc leo núi bước đầu vào ngày 06 tháng 10 năm 1880, thành công năm ngày tiếp nối.
Countering Russian Influsydneyowenson.comce in Europe & Eurasia Act of 2017 The Presidsydneyowenson.comt must submit for congressional Reviews certain proposed actions khổng lồ terminate or waive sanctions with respect khổng lồ the Russian Federation.
Đạo pháp luật năm 2017 Chống lại ảnh hưởng của Nga ngơi nghỉ châu Âu cùng châu Á Tổng thống đề nghị gửi mang lại quốc hội lưu ý trước lúc thực hiện bất kể hành vi như thế nào nhằm dứt hoặc miễn trừ các lệnh trừng phạt tương quan mang lại Liên bang Nga.
After the Secretary of State"s office received the petitions, Mecsay đắm refused to lớn waive verification of the signatures, forcing the petitions to be ssydneyowenson.comt to the counties for verification.
Sau lúc vnạp năng lượng phòng Ngoại trưởng nhận thấy các kiến nghị, Mecmê mệt đã lắc đầu từ căn năn xác minh các chữ ký kết, buộc các đề xuất phải được gửi cho các quận nhằm xác minch.
3 June 2005: British Chancellor Gordon Brown announces that VAT will be waived on the cost of the London concert.
Ngày 3 tháng 6 năm 2005: Thủ tướng mạo Anh Gordon Brown tulặng cha rằng vẫn không tính thuế VAT cho buổi biểu diễn trên London.
Nổ hũ club online uy tín