Wisely Là Gì

Over the centuries many wise men và women—through ngắn gọn xúc tích, reason, scientific inquiry, &, yes, through inspiration—have sầu discovered truth.

Bạn đang xem: Wisely là gì


Qua nhiều vậy kỷ, không ít người dân nam cùng fan nữ giới khôn ngoan---qua tính hợp lý và phải chăng, lý luận, sydneyowenson.comệc khám phá bởi khoa học, cùng vâng, cả sự soi dẫn nữa---vẫn khám phá ra lẽ thiệt.
The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward to discuss.”
Thánh chức Nước Ttách tháng 5 năm 1990 gồm ghi trong bài “Khéo dùng sách vở mà lại họ có”: “Trong vài ba trường hợp, chắc rằng chúng ta thấy nặng nề lòng bàn đến sydneyowenson.comệc xin tín đồ ta khuyến mãi chi phí nhằm yểm trợ công sydneyowenson.comệc rao giảng mọi ráng giới”.
The apostles were not cowards, but when they learned of a plot to lớn stone them, they wisely left lớn preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.
Các sứ đọng đồ ko hèn kém, tuy thế khi biết được tín đồ ta âm mưu ném đá, bọn họ khôn ngoan tránh nơi đó mang đến rao giảng tại Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á sinh hoạt phía nam tỉnh giấc Ga-la-ti.
“The way of the foolish one is right in his own eyes,” says the king of Israel, “but the one listening lớn counsel is wise.” —Proverbs 12:15.
“Đường-lối của kẻ ngu-muội vốn ngay-thẳng theo mắt nó”, vị vua nước Y-sơ-ra-ên nói, “còn bạn khôn-ngoan nghe lời khuyên-dạy”.—Châm-ngôn 12:15.
Trong mỗi trường phù hợp, chúng ta vẫn nhận biết vẻ ngoài Kinc Thánh có thể giúp mình đưa ra quyết định khôn ngoan.
The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false.
Kinch Thánh ko nói rõ điều ấy tất cả contact tới sydneyowenson.comệc trợ giúp của thiên sứ đọng, mưa thiên thạch nhưng mà những thuật sĩ của Si-sê-ra chỉ ra rằng điềm gở, hoặc rất nhiều lời tiên đân oán sai dựa vào chiêm tinch.
Wise counselors often “salt” their words with illustrations, since these can emphasize the seriousness of a matter or can help the recipient of counsel to lớn reason and to lớn sydneyowenson.comew a problem in a new light.
Những người gợi ý khôn ngoan thường “nêm thêm muối” vào khẩu ca của họ bằng cách dùng ví dụ, vì chưng lời ví dụ nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của sự sydneyowenson.comệc hoặc rất có thể giúp người nghe trình bày cùng chú ý vấn đề dưới một chi tiết new.

Xem thêm: Trường Hồng Môn Được Xây Dựng Ở Khu Vực Nào? Tử Cấm Thành


So it is wise lớn be cautious when it comes to lớn treatments that feature stunning claims but that are promoted merely with hearsay testimonials.
Thế bắt buộc điều khôn ngoan là hãy chình họa giác cùng với những phương thức chữa bệnh được cho rằng vẫn chữa ngoài căn bệnh một bí quyết kỳ diệu nhưng mà chẳng qua chỉ dựa vào mọi tin đồn với nhận xét vô địa thế căn cứ.
The Bible reminds us: “There exists the one speaking thoughtlessly as with the stabs of a sword, but the tongue of the wise ones is a healing.”
Kinh Thánh kể bọn chúng ta: “Lời vô độ đâm-xoi không giống làm sao gươm; nhưng lưỡi fan khôn-ngoan vốn là thuốc hay”.
22 All these sydneyowenson.comsydneyowenson.comd descriptions lead us to lớn one conclusion —nothing can prevent the all-powerful, all-wise, & incomparable Jehovah from fulfilling his promise.
22 Tất cả phần đông lời mô tả sống động này đưa bọn họ cho một kết luận—ko gì rất có thể ngnạp năng lượng cản Đức Giê-hô-va toàn năng, khôn xiết khôn ngoan cùng vô tuy vậy, thực hiện lời hứa của Ngài.
Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên: “Người thận trọng thì không biết từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV).
(Jeremiah 10:23) Indeed, there is no teacher, no expert, no counselor better equipped to teach us the truth and lớn make us wise & happy.
(Giê-rê-mi 10:23) Quả thiệt, không tồn tại fan thầy, Chuyên sydneyowenson.comên hoặc cố kỉnh vấn như thế nào gồm đầy đủ điều kiện rộng nhằm dạy bọn họ lẽ thật mặt khác giúp chúng ta trnghỉ ngơi cần khôn ngoan với niềm hạnh phúc.
Không như Áp-sa-lôm, tín đồ đầy tham vọng, Bát-xi-lai đã khôn ngoan miêu tả tính từ tốn.—Châm-ngôn 11:2.
Humility enabled Jesus’ “unlettered & ordinary” disciples khổng lồ grasp and apply spiritual truths that escaped those who were “wise & intellectual” but only “in a fleshly way.”
Sự khiêm nhịn nhường đã hỗ trợ các môn đệ “dốt-nát không học” của Chúa Giê-su rất có thể gọi và vận dụng phần nhiều lẽ thật linh nghiệm trong những lúc hầu như kẻ ‘khôn-ngoan, sáng sủa dạ’, nhưng lại chỉ “theo xác-thịt”, thì thiết yếu đọc được.
They may think that they have sầu made a wise decision, reasoning that it will prsự kiện them from rushing inkhổng lồ an unwise marriage.
Họ rất có thể cho rằng đó là đưa ra quyết định khôn ngoan, giải thích rằng làm cho cố gắng để giúp đỡ bọn họ rời lao vào một cuộc hôn nhân thiếu hụt khôn ngoan.